Olet täällä

8.3.2018 - 13:57

Lupalautakunnan alaiset viranhaltijapäätökset

Nähtävillä 9.3.2018 alkaen.

Seuraavat viranhaltijapäätökset pidetään julkisesti nähtä­villä perjantaina 9.3.2018 alkaen Laukaan kunnanvirastossa, lupalautakunnan toimistossa, Laukaantie 14, Laukaa kk, viraston aukioloaikana ma - pe klo 9.00 - 15.00.

YMPÄRISTÖTOIMENJOHTAJA
5.3.2018 § 4
Maa-ainesluvan vakuuden hyväksyminen, Osk Äänekosken Kak / Soramaa 3, 410-401-4-36.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laukaan kunnan lupalautakunnalle. Oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Postiosoite: PL 6, 41341 Laukaa tai sähköposti: kirjaus@laukaa.fi. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on julkaistu kunnan internet-sivuilla.

Laukaassa 8.3.2018

LUPALAUTAKUNTA

Uusimmat