Olet täällä

5.12.2017 - 6:08

Nähtävillä olevia kaavoitusasiakirjoja

Kirkonkylän keskusta kesä 2017.jpg
Laukaan kirkonkylä; Keskustakortteleiden asemakaavan muutos

Laukaan kunnanviraston maankäyttöosaston aulassa ja Laukaan kunnan internet -sivuilla www.laukaa.fi pidetään julkisesti nähtävillä seuraavat kaavoitusasiakirjat:

Laukaan kirkonkylä; Keskustakortteleiden asemakaavan muutos
Kaavaehdotus, nähtävilläoloaika 5.12.2017 – 8.1.2018.

kaavakartta
Kaavaselostus
kaavaselostuksen liitteet

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 55, 56, 57, 67, 68 ja 70 sekä niihin liittyviä lähivirkistys-, tori-, katu- ja pysäköintialueita. Alue rajautuu länsiosassa Jyväskyläntiehen sekä keskustan alueella Laukaantien, Keskustien ja Saratien ympäristöön. Suunnittelualueen laajuus on noin 8,4 ha.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on jätettävä kirjalli­sesti kunnalle nähtävillä oloaikana.

Postiosoite: Laukaan kunta, PL 6, 41341 Laukaa. Käyntiosoite: Laukaantie 14, Laukaa kk.

Sähköposti: kirjaus@laukaa.fi

Telefax: 014 - 831525

 

Laukaassa 5.12.2017
KUNNANHALLITUS

Additional info

Uusimmat