Olet täällä

7.11.2018 - 8:07

Nähtävillä olevia kaavoitusasiakirjoja

heart-1776746_1920.jpg
Kirkonkylän asemakaavan muutos; Sairaalanmäki

Laukaan kunnanviraston maankäyttöosaston aulassa sekä Laukaan kunnan internet -sivuilla www.laukaa.fi pidetään julkisesti nähtävillä seuraavat kaavoitusasiakirjat:

Kirkonkylän asemakaavan muutos; Sairaalanmäki
Kaavaehdotus. Nähtävilläoloaika 8.11. – 10.12.2018

-Kaavakartta
-kaavaselostus
-kaavaselostuksen liitteet

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 90 ja 91 sekä niihin liittyviä katu-, puisto-, venesatama-, pysäköinti ja yhdyskuntateknistähuoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on jätettävä kirjalli­sesti kunnalle nähtävilläoloaikana.
Postiosoite: Laukaan kunta, PL 6, 41341 Laukaa. Käyntiosoite: Laukaantie 14, Laukaa kk. Sähköposti: kirjaus@laukaa.fi.

Laukaassa 8.11.2018

KUNNANHALLITUS

Additional info

Uusimmat