Olet täällä

8.2.2018 - 12:49

Teknisen lautakunnan alaiset viranhaltijapäätökset

Päätökset ovat nähtävillä 9.2 lähtien

Seuraavat viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä 9.2.2018 alkaen teknisten palvelujen toimistossa viraston aukioloaikana ma-pe klo 9-15.

SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ
05.02.2018 § 1
Siivouspalvelusopimus 1.1.2018 – 31.12.2018 Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen pelastuslaitos ja Laukaan kunnan tekniset palvelut / puhtauspalvelut (Laukaan paloaseman siivous, palvelun kokonaishinta 9.660 e/v)
06.02.2018 § 2
Siivouspalvelusopimus 1.1.2018 – 31.12.2018 Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen pelastuslaitos ja Laukaan kunnan tekniset palvelut / puhtauspalvelut (Lievestuoreen paloaseman siivous, palvelun kokonaishinta 2.100 e/v)

TILAPALVELUPÄÄLLIKKÖ
07.02.2018 § 4
Eron myöntäminen kiinteistönhoitajalle.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle (Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa, sähköposti tekninentoimi@laukaa.fi),  jolle oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Laukaassa 8.2.2018
TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

 

Additional info

Uusimmat