Olet täällä

8.3.2018 - 13:14

Teknisen lautakunnan alaiset viranhaltijapäätökset

Päätökset on nähtävillä 9.3 lähtien

Seuraavat viranhaltijapäätökset pidetään  nähtävillä  9.3.2018  alkaen  teknisten palvelujen toimistossa viraston aukioloaikana ma-pe klo 9-15.

TEKNINEN JOHTAJA
08.03.2018 § 8
Määräys kiinteistöihin liittyvien tutkimusraporttien luovuttamisesta (tutkimusraporttien luovuttamisesta teknisellä palvelualueella päättää Jukka Lappalainen)

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle (Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa, sähköposti tekninentoimi@laukaa.fi),  jolle oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Laukaassa 8.3.2019
TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

 

Additional info

Uusimmat