Olet täällä

12.4.2018 - 13:52

Teknisen lautakunnan alaiset viranhaltijapäätökset

Päätökset ovat nähtävillä 13.4 lähtien

Seuraavat viranhaltijapäätökset pidetään  nähtävillä  13.4.2018  alkaen  teknisten palvelujen toimistossa viraston aukioloaikana ma-pe klo 9-15.

RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI
05.04.2018 § 1
Pelastussuunnitteluasiantuntijapalvelun kilpailutuksen hankintaoikaisupyynnön päätös (alkuperäistä hankintapäätöstä ei muuteta)

SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ
06.04.2018 § 6
Lisäys kirkonkylän alueen siivouspalvelusopimukseen ajalle 1.4.2018 – 31.12.2019 (lisäys koskee kirkonkylän koulun tilaelementtikiinteistön siivousta

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle (Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa, sähköposti tekninentoimi@laukaa.fi),  jolle oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

LAUKAASSA  12.4.2018 
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Additional info

Uusimmat