Olet täällä

11.5.2018 - 6:11

Teknisen lautakunnan alaiset viranhaltijapäätökset

Päätökset ovat nähtävillä 11.5 alkaen

Seuraavat viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä 11.5.2018 alkaen teknisten palvelujen toimistossa viraston aukioloaikana ma-pe klo 9-15.

TEKNINEN JOHTAJA
26.04.2018 § 15
Terveystarkastajan viran täyttäminen (Sami Peltonen)
26.04.2018 § 16
Virkavapauden myöntäminen LVI-teknikolle
26.04.2018 § 17
LVI-teknikon viransijaisen määrääminen (Anu Pellinen)
04.05.2018 § 18
Osa-aikaisen ruokapalvelutyöntekijän toimen täyttäminen ( toimeen valittu Eija Väisänen)

TILAPALVELUPÄÄLLIKKÖ
09.05.2018 § 7
Lisätilan vuokraaminen vanhalta paloasemalta Laukaan KuntoKulmalle (27 m2, 177,59 euroa)

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle (Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa, sähköposti tekninentoimi@laukaa.fi), jolle oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

LAUKAASSA 9.5.2018
TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Additional info

Uusimmat