Olet täällä

18.5.2017 - 10:31

TIESUUNNITELMA

TIESUUNNITELMA Maantie 640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla.

Maantie 640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdallapidetään maantienlain 27 §:n mukaan yleisesti nähtävänä

Laukaan kunnan virastossa (kirjaamossa)  kolmekymmentä (30) päivää

18.5. – 19.6.2017 välisenä aikana.

Muistutukset on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitettuina toimitettava kunnanhallitukselle ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

18.5.2017

LAUKAAN KUNNANHALLITUS

Uusimmat