Olet täällä

28.6.2018 - 6:17

Tiesuunnitelma VT 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen, Laukaa

Tiesuunnitelma VT 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen, Laukaa pidetään maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä Laukaan kunnassa kolmekymmentä (30) päivää, 28.6.2018 - 30.7.2018 välisenä aikana.

Tiesuunnitelma VT 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen, Laukaa pidetään maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä Laukaan kunnassa kolmekymmentä (30) päivää, 28.6.2018 - 30.7.2018 välisenä aikana.

Suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävänä Laukaan kunnanviraston kirjaamossa, Laukaantie 14 ja Laukaan pääkirjastossa osoitteessa Vuojärventie 2.
Tiesuunnitelman asiakirjoihin voi tutustua myös internet-osoitteissa:
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/valtatien-4-parantaminen-vehnian-kohdalla-eritasoliittyman-rakentaminen-laukaa-tiesuunnitelma tai http://www.suunnitelma.info/vt4_vehnia_etl/

Muistutukset, osoitettuina Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, on toimitettava Laukaan kunnanhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päätymistä.
Postiosoite: Laukaan kunnanhallitus, PL 6, 41341 Laukaa.
Käyntiosoite: Laukaantie 14, Laukaa kk. Sähköposti: kirjaus@laukaa.fi Telefax: 014 - 831 525.

Lisätietoja:
Keski-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Kari Komi, p. 0295 024 691, kari.komi(at)ely-keskus.fi Destia Oy, projektipäällikkö Pekka Karhinen, p. 040 557 6170, pekka.karhinen(at)destia.fi

26.6.2018
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS
LAUKAAN KUNNANHALLITUS

Uusimmat