Olet täällä

31.8.2018 - 8:08

Voimaan tulleita ranta- ja asemakaavoja

ruska_puunlatvat.jpg
Voimaan tulleita ranta- ja asemakaavoja

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN 95§:N MUKAINEN ILMOITUS
KAAVOJEN VOIMAAN TULOSTA

Laukaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavat asemakaavat:

Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 65
Laukaan kunnanvaltuusto 28.5.2018 §16

Kirkonkylän asemakaavan muutos; Keskustakortteleiden asemakaavan muutos
Laukaan kunnanvaltuusto 28.5.2018 §17

Kesävalkamanlahden ranta-asemakaavan muutos
Laukaan kunnanvaltuusto 28.5.2018 §18

Päätöksistä ei ole määräajassa valitettu, joten kunnanvaltuuston päätökset ovat saaneet lainvoiman ja ko. asemakaavat ovat tulleet voimaan.

Lievestuore, asemakaavojen muutos ja laajennus; Polvenkuja ja Paloasema
Laukaan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.2.2015 §22 Hyväksynyt Polvenkujan ja Paloaseman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen.

Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole määräajassa valitettu,
joten valtuuston päätös on saanut lainvoiman ja ko. asemakaava on tullut voimaan.

31.8.2018

KUNNANHALLITUS

Uusimmat