Olet täällä

Lintumäen ja Korpelan asemakaava

Tietoa Laukaasta

Havainnekuva Korpela Leppavesi Laukaa 2020
Lintumäen ja Korpelan asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Leppäveden taajaman pohjoisosassa asemakaavoitetun alueen ja Kuukanpääntien välisellä alueella. Suunnittelun tavoitteena on osoittaa ympäröivään maankäyttöön ja rakentamiseen sopivaa asuntotuotantoa sekä teollisuusalueita. Suunnittelualueessa on mukana asemakaavoitettua aluetta Leppäveden urheilukentän alueella ja sen lähiympäristössä, joilta osin voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 35 ha.

Kaavan vaiheet

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika 23.5. – 24.6.2019
Kaavakartta_luonnos
Kaavaselostus_luonnos

Tiistaina 18.6.2019 klo 17 – 18.30 järjestettiin kaava-alueen maastokäynti yhdessä kaavoittajien kanssa.
Esittelykierroksella tutustutiin myös Tiituspohjantien varren kerrostalosuunnitelmiin, jota koskeva asemakaavamuutos on vireillä.

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika 17.10.-18.11.2019
Kaavakartta_ehdotus
Kaavaselostus_ehdotus

Kunnanvaltuusto on 17.2.2020 hyväksynyt kaavaehdotuksen.
Kaava ei ole vielä lainvoimainen.
Kaavakartta_ehdotus
Kaavaselostus_ehdotus

Kunnanhallitus on 20.4.2020 määrännyt kaavan tulemaan osin voimaan.
Kaava on osin lainvoimainen
Kaavakartta_ehdotus

 

Additional info