Olet täällä

Koiralammen asemakaava

Tietoa Laukaasta

Koiralammen laavu.jpeg
Suunnittelualue sijaitsee Leppäveden taajamassa ns. Näätämäen alueen länsipuolella rajoittuen Leppäveden asemakaava-alueeseen lähellä Jyväskylän kaupungin rajaa. Maastollisesti alue on haastava mm. korkeuserojen ja kosteiden, vettä keräävien painanteiden vuoksi.

Asemakaavalla selvitetään, onko alueelle mahdollista osoittaa katuverkkoa ja rakennuspaikkoja pientaloasumiseen. Ennen suunnittelun käynnistämistä alueelle tehdään selvityksiä mm. luontoarvoista, ampumaradan meluvaikutuksesta ja hulevesien johtamisesta. Suunnitellussa huomioidaan alueen virkistysarvot.