Olet täällä

16.4.2020 - 13:06

Yksinyrittäjän toimintatuen haku avautuu 17.4. klo 12

laptop-820274_1920.jpg
Laukaassa toimivat yksinyrittäjät voivat hakea valtion yksinyrittäjän tukea perjantaina 17.4. kello 12 alkaen.

Yksinyrittäjän toimintatuki on 2000 euroa ja se on tarkoitettu yksinyrittäjien toiminnan vakauttamiseen koronan aiheuttaman poikkeustilanteen aikana 16.3.–31.8.2020. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka. Laukaan kunta myöntää tukea saamansa valtionavustuksen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä. Laukaassa on yhteensä 612 tuen piiriin kuuluvaa yksinyrittäjää. Ensimmäisen avustuserän tukirahoituksen määrä Laukaaseen on 305 000 euroa. Valtio on varannut yksinyrittäjien toimintatukeen yhteensä 100 miljoonaa euroa. Hallitus antoi 2. lisätalousarviossaan esityksen toimintatuen mahdollisesta kasvattamisesta 250 miljoonaan euroon.

Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

 

Ohjeita hakuun

 

Laukaan kunnan yksinyrittäjätuen hakeminen toteutetaan sähköisellä lomakkeella ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Laukaan yritykset hakevat tukea Business Jyväskylän eli Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön sähköisen järjestelmän kautta. Laukaan kunnalla on yhteistoimintasopimus yksinyrittäjän tuen haun järjestämisestä Business Jyväskylän kanssa.

Hakua varten täytetään hakulomake, jossa on seuraavat tiedot:

• Hakijan perustiedot
• Toiminnan kuvaus
• Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden ajalta
• Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi ja esitys saatavan tuen käyttämisestä

Hakemukseen jätettävät liitteet:

 

  • Yksi seuraavista: a) tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai b) veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista vuoden 2020 myynnin ja kustannusten kehittymisen todentamiseksi
  • Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
  • Todistus veroveloista (verovelkatodistus) mikäli yrityksellä on verovelkaa ja Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Päätöksenteon jälkeen yrittäjä saa tiedoksiannon päätöksestä. Myönteisen päätöksen saaneiden tukihakemus siirtyy automaattisesti maksatukseen hakemuksessa annettujen pankkiyhteystietojen perusteella.

Yksinyrittäjätukea haetaan Business Jyväskylän kautta:

 

Yksinyrittäjän toimintatukihakemus aukeaa perjantaina 17.4. kello 12.00. Hakemukseen ohjeineen pääset tästä. Yksinyrittäjätuen hakuneuvontaa antaa Jyväskylän kaupungin yrityskehityspalvelujen yritysneuvonta, p. 014 266 0138 arkisin klo 8–18.

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löydät lisätietoa (kysymyksiä ja vastauksia) yksinyrittäjän tuesta.

Laukaan yksinyrittäjien hakuneuvonta
 

Yksinyrittäjätuen hakuneuvontaa antaa Jyväskylän kaupungin yrityskehityspalvelujen yritysneuvonta, p. 014 266 0138 arkisin klo 8–18. Muuta neuvontaa yrityksille koronakriisissä antaa Laukaan kunnan Yhdessä yli kriisin -palvelunumero 050 454 4420 (arkisin klo 9 –17). 

Selvitä myös muut tukimahdollisuudet sekä kehittämistuet yrityksille yritysten palvelusivuilta: www.laukaa.fi/kriisinyli

 

Tuen saamisen edellytykset ja tukien käsittely

 

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa yrittäjää, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 - 5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Avustusta voi saada myös freelancerit ja kevytyrittäjät. Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista.

Yrittäjän tulee hakemuksessa osoittaa, että hänen taloudellinen tilanteensa on 16.3.2020 jälkeen heikentynyt koronaviruksen takia ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia ennen koronakriisiä, eikä olla verovelkaa.

Laukaan yksinyrittäjät hakevat tukea Business Jyväskylän sähköisen hakemusjärjestelmän kautta. Päätökset ja tuen maksatus Laukaan kunnan hakemuksiin tehdään kuitenkin Laukaan kunnassa.

 

Lisätiedot yksinyrittäjätuesta:

 

Yksinyrittäjätuen hakuneuvonta: Jyväskylän kaupungin yrityskehityspalvelujen yritysneuvonta, p. 014 266 0138 arkisin klo 8–18.

Risto Kovala, yrityspalvelupäällikkö, Business Jyväskylä, Jyväskylän kaupunki p. 050 365 0012, risto.kovala@jyvaskyla.fi
Heli Peltola, Yrityskoordinaattori, Laukaan kunta, p. 040 620 3318, heli.peltola@laukaa.fi

 

Uusimmat