Olet täällä

29.4.2020 - 10:53

Yksinyrittäjätukien maksu Laukaassa käynnistynyt -valtionapua tuplasti yli alkuperäisen

Euroseteleitä
Laukaan yksinyrittäjätukien maksu on käynnistynyt. Uusia hakemuksia tulee päätettäväksi ja lähtee maksuun päivittäin. Yksinyrittäjätukeen varattu valtionavustussumma Laukaan yrityksille on 763 000 euroa, yli kaksinkertaisesti alun perin Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamaan summaan nähden.

Ensimmäisen viikon aikana yksinyrittäjätukihakemuksia tuli Laukaasta ja Jyväskylästä noin 550 kpl. Hakemuksia käsittelee iso joukko yritysneuvojia ja hakemusjonoa puretaan koko ajan vauhdilla. Yksinyrittäjätukihakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Laukaassa on päästy tekemään päätökset yksinyrittäjätuen myöntämisestä 30 yritykselle ja tuet ovat lähteneet maksuun. Uusia päätöksiä tehdään päivittäin. 

Tukihakemusten käsittely etenee siten, että Business Jyväskylä ottaa vastaan hakemukset liitteineen, käsittelee ne ja tekee esitykset tuen myöntämisestä tai tuen eväämisestä valtakunnallisten kriteerien perusteella. Sen jälkeen Laukaan kunnan elinkeinotoimi tekee päätöksen tuen myöntämisestä ja laittaa tuen maksukiertoon. Yrittäjälle lähetetään sähköpostilla tieto tukipäätöksestä heti, kun maksu on saatu maksukiertoon. Maksun pitäisi näkyä yrittäjän tilillä muutamien päivien sisällä. Kielteinen päätös tehdään vain, jos jokin tuen valtakunnallisista myöntämiskriteereistä ei täyty. Tukea voi saada, kun

  • hakija on päätoiminen yksinyrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen ja
  • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen ja
  • yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja
  • yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen (de minimis) tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Yksinyrittäjätukeen Laukaassa on varattu valtionavustusta 763 000 euroa, minkä Laukaan kunta on hakenut täysimääräisenä. Valtionapu on yli kaksinkertainen Työ- ja elinkeinoministeriön alun perin ilmoittamaan summaan 305 000 € nähden.

Työ -ja elinkeinoministeriön myöntämän yksinyrittäjien toimintatuen haku käynnistyi Laukaassa 17.3. Haku toteutetaan Business Jyväskylän  sähköisten järjestelmien kautta yhteistyössä Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön kanssa. Lisätietoa yksinyrittäjätuen hausta Laukaassa.

Additional info

Viestintäpäällikkö
Puhelinnumero(t): 
040 620 3318
Viestintä ja markkinointi, mediayhteistyö, Visitlaukaa.fi-matkailupalvelut, yritysten kehittämis- ja sijoittumispalvelut
Sähköpostiosoite: 
Kuntala

Uusimmat