Olet täällä

Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset ja hakemukset

leimasin

ELINTARVIKELAIN MUKAISET ILMOITUKSET JA HAKEMUKSET

Elintarvikehuoneistot
Ilmoitus, elintarvikehuoneiston perustaminen tai toiminnan olennainen muuttaminen (docx)
Ilmoitus, elintarvikehuoneiston perustaminen tai toiminnan olennainen muuttaminen (pdf)

Ilmoitus, virtuaalinen elintarvikehuoneisto (docx)
Ilmoitus, virtuaalinen elintarvikehuoneisto (pdf)

Ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista toimijan tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelmia ei enää nykysäädösten mukaan tarvitse hyväksyttää ympäristöterveystarkastajalla, mutta toimijalla on kuitenkin edelleen velvollisuus huolehtia omavalvonnasta.

Ilmoitus, elintarvikehuoneiston toiminnan keskeytys, lopetus tai toimijan vaihdos (docx)
Ilmoitus, elintarvikehuoneiston toiminnan keskeytys, lopetus tai toimijan vaihdos (pdf)

Liikkuva elintarvikehuoneisto
Ilmoitus, liikkuva elintarvikehuoneisto (docx)
Ilmoitus, liikkuva elintarvikehuoneisto (pdf)
Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään elintarvikehuoneistoilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Toimija saa ilmoituksen käsittelystä todistuksen.

Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
Tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (doc)
Tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (pdf)
Toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä tai muusta käsittelystä (elintarvikelain 13 §:n mukaan ilmoitetussa) liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään 4 arkipäivää ennen toiminnan aloittamista. Edellä mainittu tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta on tehtävä myös sille valvontayksikölle, jonka alueella toiminta on aloitettu eli sille valvontayksikölle, joka on hyväksynyt liikkuvan huoneiston ennen vuoden 2011 elintarvikelain säädösmuutosta tai joka on antanut säädösmuutoksen jälkeen toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä.

Ilmoitus, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet (docx)
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet (pdf)

Elintarvikkeiden tilapäinen myynti
Ei vaadi ilmoitusta, kts. lisää tästä

Elintarvikelaitokset
Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset ovat ennakkohyväksymismenettelyn piirissä. Näitä laitoksia suunniteltaessa on oltava hyvissä ajoin, vähintään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, yhteydessä ympäristöterveystarkastajaan tai valvontaeläinlääkäriin.

- liha-alan laitos (docx)
- liha-alan laitos (pdf)

- kala-alan laitos (docx)
- kala-alan laitos (pdf)

- maitoalan laitos (docx)
- maitoalan laitos (pdf)

- munapakkaamo (docx)
- munapakkaamo (pdf)

- munatuotelaitos (docx)
- munatuotelaitos (pdf)

- varastolaitos (docx)
- varastolaitos (pdf)

Elintarvikkeiden alkutuotanto
Ilmoitus, elintarvikkeiden alkutuotantopaikka (docx)
Ilmoitus, elintarvikkeiden alkutuotantopaikka (pdf)
Alkutuotannon toimijan tulee ilmoittaa alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta elintarvikevalvontaviranomaiselle. Alkutuotannon toimijan on laadittava kirjallinen kuvaus omavalvonnastaan. Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta suoraan kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimimisesta

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä, sekä sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannonvaiheita ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen. Alkutuotantoa ovat mm. maidon- ja munantuotanto, lihakarjankasvatus, kasvisten ja hedelmien viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienien keräily. Alkutuotannoksi katsotaan myös vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.
Lisätietoja alkutuotantopaikkaa koskevista vaatimuksista, alkutuotantopaikasta ilmoittamisesta ja omavalvonnan kuvauksesta saa Elintarviketurvallisuusvirastosta.

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISET ILMOITUKSET

- kokoontumis- ja majoitushuoneistot (docx)
- kokoontumis- ja majoitushuoneistot (pdf)

- koulut ja oppilaitokset (docx)
- koulut ja oppilaitokset (pdf)

- vanhainkodit, hoitokodit ym. (docx)
- vanhainkodit, hoitokodit ym. (pdf)

- päiväkodit, kerhotilat, esikoulut ym. (docx)
- päiväkodit, kerhotilat, esikoulut ym. (pdf)

- liikuntatilat (docx)
- liikuntatilat (pdf)

- kylpylät, saunat (docx)
- kylpylät, saunat ym. (pdf)

- parturit, kampaamot, kauneushoitolat ym. (docx)
- parturit, kampaamot, kauneushoitolat ym. (pdf)

Terveydensuojelualan toimijan vaihdos
Muutosilmoitus, toimijan vaihdos (docx)
Muutosilmoitus, toimijan vaihdos (pdf)

Suuri yleisötapahtuma
Suuri yleisötapahtuma (doc)
Suuri yleisötapahtuma (pdf)

Eläintenpito
Eläinten pito asemakaava-alueella ja muualla asutulla alueella (doc)
Eläinten pito asemakaava-alueella ja muualla asutulla alueella (pdf)