Olet täällä

Lupa- ja valvontalautakunta

Lautakunta vastaa vastuukuntaperiaatteella Hankasalmen ja Laukaan alueella maankäyttö- ja rakentamislain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena, ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto- ja vesilain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain mukaisena viranomaisena (leirintäalueviranomainen).

Lautakunta vastaa myös vastuukuntaperiaatteella Konneveden ja Laukaan alueella ympäristöterveydenhuollolle ja eläinlääkintähuollolle terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

Lautakunnassa on 9 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Tero Eskonen ja varapuheenjohtajana Jani Maukonen.

Lupa- ja valvontalautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet v. 2021

  1. Tero Eskonen, varalla Lari Hassel
  2. Kirsi Nieminen, varalla Sirpa Herronen
  3. Jani Maukonen, varalla Verna Puttonen
  4. Katariina Kautto, varalla Kauko Hintikka
  5. Piia Kauppinen, varalla Arja Jalkanen-Kangas
  6. Hannu Korhonen varalla Tapio Hytönen
  7. Arto Rämö, varalla Markku Kovanen
  8. Sanna Hänninen, varalla Sirkka Makkonen
  9. Tuomo Pihlaja, varalla Ari Leinonen

Lautakunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)laukaa.fi

Kokouspäivät v. 2021 (toimikauden loppuun):
ke 27.01.
ke 24.02.
ke 24.03.
ke 21.04.
ke 19.05.

Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja julkaistaan nähtäville Laukaan kunnan verkkosivuille kokousta seuraavan viikon perjantaina.
Pöytäkirjan nähtävilläolosta kuulutetaan Laukaan kunnan lisäksi Hankasalmen ja Konneveden kunnissa. 

Lautakunnan esittelijöitä ovat ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen sekä ympäristöpäällikkö Miia Valkonen.
Sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri Pia Nieminen, puh. 050 365 1357.

Lupa- ja valvontalautakunnan postiosoite:

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta
PL 6
41341 Laukaa

 

Additional info