Olet täällä

Lupalautakunta

Lupalautakunta

Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakentamislain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto- ja vesilain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lautakunnassa on 7 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Kirsi Nieminen (KESK) ja varapuheenjohtaja Sirpa Herronen (VAS)

Lupalautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (2019-2021)

Jäsenet Varajäsenet
Kirsi Nieminen, pj. (kesk) Minna Vilhunen (kesk)
Sirpa Herronen, vpj. (vas) Markus Viitala (ps)
Hannu Tissari (kesk) Petteri Savolainen (kesk)
Kauko Sinijärvi (kesk) Lari Hassel (kesk)
Katariina Kautto (vas) Anne Leinonen (vihr)
Jani Maukonen (sdp) Hanna-Leena Espinosa (sdp)
Kauko Hintikka (kd) Simo Pannula (kd)

Lupalautakunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)laukaa.fi 

Lautakunnan esittelijä on ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen ja pöytäkirjanpitäjä hallintosihteeri Pia Nieminen.

Päätösten valmistelu:

Poikkeamisasiat, rakennustarkastaja Ossi Vänskä
Maa-ainesluvat, ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli
Ympäristö- ja yhteisluvat, ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen
Lupalautakunnan päätösten täytäntöönpano (pöytäkirjanotteet), hallintosihteeri Pia Nieminen

Lupalautakunnan käsiteltäväksi tarkoitetut asiat tulee toimittaa viranhaltijavalmisteluun pääsääntöisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, mikäli asiakirjat eivät vaadi täydentämistä tai korjaamista.

Jos asiakirjoja esim. poikkeamislupahakemuksia on täydennettävä naapureiden kuulemisella tms. on asiakirjat jätettävä vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

Edellä mainitut ohjeelliset määräajat eivät automaattisesti takaa asioiden käsittelyä ko. kokouksessa.

Alustava kokousaikataulu 2020

Kokouspäivä                         Pöytäkirja nähtävillä
kokous klo 13.00                  ma-pe klo 9.00-15.00

22.1                                          27.1. alkaen
19.2                                        24.2. alkaen
25.3                                       30.3. alkaen
6.5                                          11.5. alkaen
10.6                                        15.6. alkaen
19.8                                       24.8. alkaen
22.9                                      28.9. alkaen
4.11                                         9.11. alkaen
9.12                                       14.12. alkaen

Lupalautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

 

Additional info