Olet täällä

Arviointitiimi

Perhe

Arviointiimissä käsitellään lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset sekä lastensuojeluilmoitukset. Ilmoituksen saavuttua sosiaalitoimessa aloitetaan palvelutarpeen arviointi.

Palvelutarpeen arvioinnin aikana selvitetään vanhempien kanssa yhteistyössä perheen kokonaistilannetta. Tämä tehdään kuulemalla vanhempien ja lapsen näkemyksiä lapsen tilanteesta ja perheen arjesta. Toisinaan arvioinnin tueksi tarvitaan myös lapsen elämässä mukana olevien tahojen, kuten päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon toimijoiden näkemys lapsen tilanteesta.

Palvelutarpeen arviointi tehdään tarvittavassa laajuudessa ja sen kesto on lain perusteella enintään kolme kuukautta.

Ennen palvelutarpeen arvioinnin päättymistä tehdään päätös asiakkuuden jatkumisesta tai sen päättymisestä sosiaalitoimessa. Tarvittaessa suunnitellaan perheen kanssa yhteistyössä heille sopivat sosiaalihuollon palvelut. Ensisijaisesti perheen tarvitsemat palvelut pyritään järjestämään sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä, vaan perhe tarvitsee vahvempaa tukea, aloitetaan lastensuojelun asiakkuus.  

 Mikäli perheen tilanne ei palvelutarpeen arvioinnin perusteella edellytä sosiaalihuollon asiakkuutta, voidaan perhettä kuitenkin tarvittaessa ohjata muiden palveluiden piiriin. 

 

 

 

 

 

 

Palvelusta vastaa

Sosiaaliohjaaja (lastensuojeluilmoitukset ja neuvonta)
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 6738 193
soittoaika ma – pe klo 9 - 10
Sähköpostiosoite: 
Sosiaalitoimisto