Olet täällä

Asiakasohjaus

Vanhus ja rollaattori

Vanhuspalvelujen asiakasohjaus ja neuvonta puh. 040 7235 005 arkisin klo 8 – 15,
muina aikoina puhelinvastaaja.

Yhteydenotot tilanteissa, joissa
- kotiutuvan henkilön kotona pärjääminen epäilyttää hoitohenkilökuntaa, potilasta itseään/omaisia/läheisiä
- kotiutumisen edellytyksenä ovat kotihoidon palvelut
- kotihoidon entiset asiakkaat, joiden tilanne on selkeästi muuttunut

SAS-työryhmä
Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden siirtymistä pitkäaikaishoitoon ja muuhun tehostettuun hoitoon valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisessä moniammatillisessa SAS-työryhmässä. Työryhmässä arvioidaan vaihtoehtoja ja sovitaan yhdessä asiakkaan itsensä ja tarvittaessa omaisten kanssa asianmukaisesta hoitopaikasta ja -muodosta.

Ikäihmisten palveluopas 2019 (pdf)

Yhteistä vastuuta vanhuuden hyvinvoinnista – Laukaan kunnan ikäihmisten hyvinvointistrategia 2018 – 2025 (pdf)

Jyväskylän sosiaalipäivystys puh. 014 2660 149
ma – to klo 16 – 24 ja pe klo 16 – su klo 24

Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikkö auttaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, kun tarvitaan kiireellistä sosiaalityön apua esimerkiksi perheen kriisi- tai hätätilanteissa tai kun on huoli lapsen, nuoren, ikääntyneen tai vammaisen henkilön tilanteesta. Päivystykseen kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun asia ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Lomakkeita

Potilaan vaaratilanneilmoitus (paperilomake) (pdf)

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta (pdf)

Tiedote ilmoitusvelvollisuudesta (pdf)

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukainen muistutus (pdf)

Palaute vanhusten palveluista (pdf)

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Kotihoitoon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluja, jotka tukevat kotona asumista.
Vanhusten ympärivuorokautista hoitoa yksityiskodissa.
Sosiaaliasiamies antaa puolueetonta neuvoa sosiaalihuollon asiakkaalle hänen asiassaan.
Sosiaalipäivystys on ympärivuorokautinen palvelu akuuttien sosiaalisten ongelmien ratkaisuun.