Olet täällä

Asiakasohjaus ikääntyneille

puhelin.jpg

Asiakasohjauksesta ja -neuvonnasta saa tietoa ja ohjausta ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Asiakasohjaaja kertoo tarjolla olevista vaihtoehdoista ja ohjaa asiakasta tarpeen mukaisesti. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajempaa palvelutarpeen selvittämistä, asiakasohjaaja järjestää tätä varten asiakasvastaavan kotikäynnin. 
 

Sähköinen yhteydenottolomake
 

Ikäihmisten palveluopas 2020 (pdf)
Kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisen perusteet (pdf)
Yhteistä vastuuta vanhuuden hyvinvoinnista – Laukaan kunnan ikäihmisten hyvinvointistrategia 2018 – 2025 (pdf)

Jyväskylän sosiaalipäivystys puh. 014 2660 149
ma – to klo 16 – 24 ja pe klo 16 – su klo 24

Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikkö auttaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, kun tarvitaan kiireellistä sosiaalityön apua esimerkiksi perheen kriisi- tai hätätilanteissa tai kun on huoli lapsen, nuoren, ikääntyneen tai vammaisen henkilön tilanteesta. Päivystykseen kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun asia ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Lomakkeita

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta (pdf)

Tiedote ilmoitusvelvollisuudesta (pdf)

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukainen muistutus (pdf)

Palaute vanhusten palveluista (pdf)

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Kotihoitoon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluja, jotka tukevat kotona asumista.
Kuntouttavaa virkistystoimintaa ikääntyneille Laukaassa ja Lievestuoreella.
Vanhusten ympärivuorokautista hoitoa yksityiskodissa.
Sosiaaliasiamies antaa puolueetonta neuvoa sosiaalihuollon asiakkaalle hänen asiassaan.
Sosiaalipäivystys on ympärivuorokautinen palvelu akuuttien sosiaalisten ongelmien ratkaisuun.