Olet täällä

Asumispalvelut

KuuselaArvi

KUUSELA

Kuusela on kodinomainen asumispalveluyksikkö Laukaan keskustan tuntumassa. Kuuselassa on ympärivuorokautista yhteisöllistä kuntouttavaa asumispalvelua ja huolenpitoa ikäihmisille. Kuuselassa pitkäaikainen asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Palvelut järjestetään asukkaan tarpeen mukaisesti ja tavoitteena on asukkaan hyvä elämä.

Lyhytaikaisjaksoina järjestetään asiakkaan kotona asumista tukevaa arviointia, kuntoutusta, omaishoidon lomitusta sekä erilaisiin kriisitilanteisiin perustuvaa hoitoa.

Kuuselan toiminta on kodinomaista; tiukkoja aikatauluja esim. saunomisen ja ruokailun suhteen ei ole. Tavoitteena on luoda asukkaille yksilöllinen ja omatoimisuutta tukeva virikkeellinen hoito. Yhteiset hetket, laulut ja muistelot luovat rauhoittavan ja turvallisen olon asukkaille. Omaisten toivotaan osallistuvan Kuuselan asukkaiden elämään mm. ulkoiluttamalla.

Ryhmäkodit  Pelloskuja 5, 41340 Laukaa

Kuuselan ryhmäkodeilla on kolme pienkotia; Punasiipi, Sinisiipi ja Kultasiipi. Ryhmäkotiin on mahdollista tulla lyhytaikaisille hoitojaksoille esim. omaishoitajan vapaan ajaksi. Pitkäaikainen asuminen on suunnattu pääasiassa muistirajoitteisille ikääntyneille ihmisille.

Punasiipi  puh. 050 3153 403
Sinisiipi     puh. 050 3153 404
Kultasiipi  puh. 050 3153 405

ARVI  Pelloskuja 5, 41340 Laukaa

Arvissa on kolme yksikköä; Minnan koti, Einon koti ja Aku. Minnan ja Einon kodissa on sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista asumista. Arviointi- ja kuntoutusyksikkö Akussa jaksot ovat lyhytaikaista kuntoutusta, josta jakson jälkeen tavallisimmin palataan kotiin.

Aku puh 040 1822 666
Minna puh. 050 3153 417
Eino puh. 050 3153 416

LIISAN JA ANTIN PIRTTI  Männiköntie 16, 41400 Lievestuore

Liisan ja Antin pirtti sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Lievestuoreen taajamassa palvelutalo Männikön yhteydessä. Tämä yksikkö toimii erityisesti lievestuoreelaisten ikäihmisten kokoontumispaikkana ja tapahtumien keskuksena. Asumispalveluyksikössä on kahdessa kerroksessa yhteensä 24 asumisen paikkaa ikäihmisille. Henkilöstö on paikalla klo 6.45 – 21.30; yöhoito on järjestetty Männikön palvelukeskuksesta.

Hoitajat 1. kerros   puh. 040 3530 956
Hoitajat 2. kerros  puh. 050 5263 076
Vastaava sairaanhoitaja  puh. 050 4678 719

Lisäksi Laukaan kunta hankkii tehostettua asumispalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta tarjoamalla asiakkaalle palvelusetelin tai ostopalveluna.

ASUMISPALVELUJEN MAKSUT

Asiakkaalta laskutetaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyvistä palveluista asiakkaan tulojen ja hoitoluokan mukainen asiakasmaksu, ateria- ja tukipalvelumaksu sekä vuokra. Asiakkaan omaan käyttöön jäävää rahamäärää ei ole määritelty asiakasmaksulaissa.

Lyhytaikainen hoito asumispalveluissa maksaa 38 euroa/vrk, mikä ei kerrytä maksukattoa.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta maksu on 11,40 euroa/vrk.

Asumispalveluihin hakeminen

Hakemus laaditaan siinä vaiheessa, kun on todettu, että kotiin järjestetyt palvelut eivät riitä turvaamaan asiakkaan elämää omassa kodissa. Hakemukset käsitellään moniammatillisessa sijoitustyöryhmässä (SAS-työryhmä), joka kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa ja päätöksen palveluasumisesta tekee avopalveluohjaaja. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kelan hoito- ja asumistukea.

Kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisen perusteet (pdf)

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Vanhusten ympärivuorokautista hoitoa yksityiskodissa.