Olet täällä

Esiopetus

uusikoulu2.jpg

Esiopetukseen osallistuminen muuttui velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Maksuttomaan esiopetukseen on oikeus 6-vuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla 5-vuotiailla lapsilla. Lisäksi oikeus koskee niitä 7-vuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja, kuitenkin siten, että se päättyy aina 31.5. mennessä. Opetus on kestoltaan vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin neljä tuntia päivässä. 

Kuusivuotiaiden esiopetus on järjestetty Laukaassa yhdessä päivähoidon ja opetustoimen kanssa siten, että kokopäivähoitoa tarvitsevat lapset saavat esiopetusta päiväkodeissa ja muut koulujen erillisissä esiopetuksen ryhmissä. Laukaan kasvun ja oppimisen lautakunta vahvistaa esiopetuspaikat vuosittain ja koulujen esiopetusryhmän minimikoko on seitsemän lasta. Koulujen esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus koulukuljetukseen, mikäli koulumatkan pituus on yli 3 km.

2012 vuonna syntyneiden esikoulutulokkaiden esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtui sähköisesti Wilma-ohjelman kautta 2.2.2018 saakka. Tämän jälkeen voi lukuvuoden 2017-2018 aikana hakea päivähoidon esiopetuspaikkaa päivähoitohakemuksella ja pelkkää esiopetuspaikkaa ilman päivähoitoa voi tiedustella alueenne lähikoulusta.

Lukuvuonna 2017-2018 esiopetusta järjstetään Laukaan kirkonkylän, Kuhaniemen, Kuusan, Leppäveden, Lievestuoreen, Savion, Valkolan (ryhmä toimii alkuopetuksen yhteydessä), Vehniän, Vihtavuoren ja Äijälän kouluilla.

Kunnallisessa päivähoidossa esiopetusryhmä toimii Jokiniemen, Laukaan kirkonkylän, Vihtavuoren, Leppäveden ja Lievestuoreen päiväkodeissa.
Yksitysessä päivähoidossa esiopetusryhmä toimi seuraavissa päiväkodeissa: Laukaan Aurinko ja Hulina (vuorohoito), Rauhala ja Laulupuu (iltahoito), Aarrelaiva, Merikarhu ja Viilinki. Tulevana lukuvuonna esiopetusryhmä tulee toimimaan myös Vihtavuoreen valmistuvassa Pilke päiväkoti Tähtiniityssä.

Linkki Laukaan kunnan esiopetussuunnitelmaan