Olet täällä

Hyötyeläinten hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Eläinlääkintähuoltolain 22 §:n mukaan kunta voi osallistua eläinlääkäripalvelusta kotieläimen omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Näillä korvauksilla eli subventioilla voidaan tasoittaa tuottajien eriarvoisuutta eläinlääkäripalvelujen saannin suhteen eirtyisesti päivytysaikana, jolloin matka ja siten myös asiakkaan eläinlääkärin käynnistä maksama hinta eri puolille päivystysaluetta vaihtelee paljon.

lehmat.jpg

Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksen ( 26.1.2011 § 12) mukaisesti hyötyeläinten hoidosta aiheutuvia kustannuksia korvataan seuraavasti:

 

1. Matkakustannukset korvataan 15 € ylittävän omavastuun osalta sekä arkena että päivystysaikana.

2. Käyntimaksut korvataan arkena 30 € ja päivystysaikana (kun käytetään korotettua taksaa) 60 € omavastuun ylittävältä osalta.

3. Korvaukset maksetaan arkena oman kunnaneläinlääkärin tai hänen sijaisensa sekä päivystysaikana päivystävän eläinlääkärin käynneistä. Yhteistoiminta-alueen eläinlääkäri (vuoden 2012 alusta alkaen) rinnastetaan kunnaneläinlääkäriin.

4. Arvonlisäveron osuutta ei korvata.

5. Korvausta ei makseta hevosten eikä lemmikki- tai harrastuseläiminä pidettävien hyötyeläinten (lemmikkilammas, poro tms.) hoitamisesta.

6. Korvaukset voidaan maksaa joko suoraan ao. eläinlääkärille tai hyötyeläinten omistajalle eläinlääkärin kuittia vastaan.

7. Korvaukset on haettava seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.

Vapaamuotoinen hakemus (sisältäen yhteystiedot, tilinumeron ja kopion eläinlääkärin jättämästä laskusta  laskun maksusuorituksesta) osoitetaan Laukaan ympäristöterveydenhuollolle ja toimitetaan osoitteella:

Laukaan ympäristöterveydenhuolto
Kantolantie 10a
41340 Laukaa