Olet täällä

Katujen suunnittelu ja rakentaminen

Kantolantie sekä kevyen liikenteen väylä seurailee vanhan Laukaantien reittiä.

SUUNNITTELU

Asemakaavoissa määritellään katualueiden sijainti ja leveys. Suunnittelussa määritellään katualueelle kadun ja/tai kevyen liikenteen väylän tarkempi sijainti, leveys, korkeusasema ja kuivatusratkaisut. Kadun valaistuksen suunnittelu on myös yksi osa tätä suunnitteluprosessia. Katusuunnitelmaehdotukset kuulutetaan lain edellyttämällä tavalla kunnan virallisilla ilmoituskanavilla ja suunnitelmat sekä kustannusarviot hyväksyy tekninen lautakunta. Nähtävillä olevat katusuunnitelmaehdotukset löytyvät kunnan verkkosivujen etusivulta kohdasta kuulutukset.
Suunnittelutyö ja siihen liittyvät kartoitus-, mittaus- ja pohjatutkimustyöt tehdään pääosin kunnan omalla henkilöstöllä.

RAKENTAMINEN

Suunnitellut kadut rakennetaan vuosittain valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Tekninen lautakunta hyväksyy kolme kertaa vuodessa investointien käyttösuunnitelman ja työohjelman. Käyttösuunnitelmassa esitetään tarkemmin rakennettavat kohteet ja määrärahat. Työohjelmassa esitetään kohteiden rakentamisen aikataulu.

Rakentaminen suoritetaan pääasiassa kunnan omalla henkilöstöllä. Rakentamisessa tarvittavat kaivinkone- ja kuljetuskalusto sekä kiviainesmateriaalit kilpailutetaan vuosittain lain edellyttämällä tavalla. Katujen päällystystyöt ja valaistustyöt kilpailutetaan myös vuosittain.

Käynnissä olevat kadunrakennustyöt:
Päällystys- ja valaistuskohteet:

Ks. yleisten alueiden luvat ja niiden hakeminen

 

 

Palvelusta vastaa