Olet täällä

Korjausavustukset siirtyneet vuoden 2017 alusta ARA:n myönnettäväksi

Korjausavustuslaki on tullut voimaan 1.1.2017 ja sillä on kumottu entinen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettu laki.
Korjausavustuksia haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA), joka myös myöntää avustukset.

Energia- ja tervesyhaitta-avustuksia ei enää myönnetä

Ikkuna.jpg

Korjausavustuslain mukaan avustuksia voidaan myöntää:

Ks. myös ARA:n korjausavustussivut

  1.   Hissin jälkiasentamista ja liikkumisesteen poistamista (avustus enintään 45% hyväksytyistä kustannuksista), voidaan myöntää vain yhteisöille

  2.  Iäkkään ja vammaisen henkilön asunnon korjaamista (avustus enintään 50% hyväksytyistä kustannuksista, erityisestä syystä enintään 70% hyväksytyistä kustan­nuksista), voidaan myöntää vain luonnolliselle henkilölle

Avustuksilla parannetaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia koto­na asumiseen sekä edistetään asuinrakennuskannan esteettömyyttä. Vuoden 2017 alusta ARA toimii valtionapuviranomaisena eli ARA vastaa avustusten ha­kemisesta, päätöksenteosta, maksamisesta sekä seurannasta.

Korjausavustusohje (ikäihmiset, vammaiset)

Korjausavustusten haku

Korjausavustuksia voi hakea jatkuvasti ja ARA:lla on käytössä verkkoasiointi, johon kirjaudutaan ARAn verkkosivuilta www.ara.fi. Tämän lisäksi avustuksia voi hakea edelleen paperihakemuksilla, joita voi tulostaa ARAn verkkosivuilta, pyytää korjausneuvonnan puhelinnumerosta (p.029 525 0818) tai sähköpostilla korjausavustus.ara@ara.fi.

Avustusten hakemisessa ja korjaus- ja muutostarpeiden arvioinnissa auttaa tarvittaessa ilmaiseksi Keski-Suomen alueella  toimiva Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja Jukka Lampi puh. 0400 162 494. Korjausneuvojat auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä.

Palvelusta vastaa