Olet täällä

1. Koronavirukseen varautuminen

Suunnittelemme varhaiskasvatuksen toimintaa noudattaen THL:n, OKM:n ja Opetushallituksen ajankohtaisia ohjeita ja suosituksia.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen uudella toimintakaudella 1.8.2020 alkaen

Olemme päivittäneet ajantasaisen tiedotteen koskien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämistä uuden toimintakauden alkaessa. Ohjeistukset pohjautuvat THL:n, OKM:n ja Opetushallituksen antamiin ohjeistuksiin ja suosituksiin, Seuraamme tarkoin tilannetta ja päivitämme ohjeita tarvittaessa.

Lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen koronavirusepidemian aikana

Hygieniaa koskevien määräysten noudattaminen varhaiskasvatuksen toiminnassa ja tiloissa on tarpeen myös jatkossa. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään edelleen. Varhaiskasvatusyksiköissä huolehditaan, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen samalla tavalla kuin ennenkin. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjien ja tuottajien vastuulla on varhaiskasvatusympäristön terveydestä ja turvallisuudesta vastaaminen. Erityisiin riskiryhmiin kuuluvien lasten osalta tarkempia toimintaohjeita antaa tarvittaessa lapsen omalääkäri.

Kontakteja pyritään edelleen minimoimaan

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsiryhmissä toimitaan edelleen pienryhmissä. Toimintaa toteutetaan ulkotiloissa edelleen mahdollisimman paljon porrastaen toimintaa. Lisäksi ryhmien yhdistämistä pyritään välttämään.

Ruokailutilanteissa ruokailu tapahtuu edelleen erillisessä ruokailutilassa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö annostelee annokset lapsille. Ruokailutilanteita tulee porrastaa ja ruokailuissa huomioidaan riittävät etäisyydet. Lapset eivät ota itse ruokaa tai käsittele toisten ruokailuvälineitä, vaan aikuinen jakaa sekä annostelee ruoka-annokset hygieniaohjeita noudattaen.

Huoltajat voivat jatkossa kulkea varhaiskasvatusyksikköön sisälle asti tuonti- ja hakutilanteissa. Jokainen varhaiskasvatusyksikkö ohjeistaa ja määrittelee tämän ohjeistuksen lisäksi tarvittavat tarkennukset ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.

Koronatartuntaa ehkäisevät toimintatavat

Tehostetut hygieniaohjeet ovat voimassa edelleen ja hyvästä käsihygieniasta tulee edelleen huolehtia. Suositeltavaa on, että lapsilla olisi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa eri vaatteet kuin kotona. Vaatteet voidaan vaihtaa kotona lähtötilanteessa ja vastaavasti kotiin saavuttaessa. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan edelleen lelujen säännöllisestä pesusta.

Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen. Mikäli lapsella on flunssaan viittaavia oireita, perheen tulee olla yhteydessä Seututerveyskeskukseen ja toimia sieltä annettujen ohjeiden mukaisesti. Myöskään varhaiskasvatuksen työntekijät eivät tule töihin sairaana. Pyydämme teitä kertomaan henkilökunnallemme, mikäli lapsellanne on allergiaoireita. Tarvittaessa ja epäselvissä tilanteissa konsultoidaan Seututerveyskeskusta.

Mikäli lapsi sairastuu kesken päivän varhaiskasvatuksessa, vanhempiin ollaan välittömästi yhteydessä ja toimitaan aiemmin annetun ohjeen mukaisesti eli lapsi siirretään erilliseen tilaan odottamaan hakijaa aikuisen valvonnassa.

Uusien lasten/lapsiryhmien aloittaminen syksyllä 2020

Uusien lasten tutustuminen suunnitellaan tarkoin syksyn 2020 osalta suosien ensisijaisesti ulkotiloja. Lapsi tutustuu yhdessä vanhempansa kanssa varhaiskasvatuksen toimintaan ja tiloihin sovitulla tavalla. Myös etäyhteyksiä voidaan tarvittaessa hyödyntää. Hyvä Alku- käyntejä koteihin ei toteuteta syksyn 2020 osalta. Tutustumiskäyntejä voidaan toteuttaa myös sisätiloissa varaten tutustumiset ajankohtiin, jolloin yksikössä on riittävästi väljyyttä. Tutustumiskäynnille voi tulla vain terveenä.

Varhaiskasvatusyksikön ollessa kiinni lapsi voi leikkiä vanhempansa kanssa piha-alueella tutustuen tällä tavoin uuteen ympäristöönsä. Varhaiskasvatuksen henkilökunta käy läpi uusien aloittajien kanssa tarkoin läpi myös ajantasaiset hygieniaohjeet.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- tai esiopetuskeskustelua käydään syksyn aikana, edelleen etäyhteyksien hyödyntäminen on myös mahdollista.

Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Mikäli lapsi tarvitsee tukea kasvun ja kehityksen osa-alueilla, tuen jatkumo on tärkeää huomioida myös, vaikka lapsi ei osallistuisikaan varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen toimintaan esimerkiksi karanteenin vuoksi. Kehityksen tuki voi olla myös tiiviimpää yhteydenpitoa kotiin tai työskentelyä lapsen kanssa etäyhteyden välityksellä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuspalvelujen toimisto (os.Arwidssonintie 15-17) palvelee teitä ma-ke klo 9-12.