Olet täällä

Kotihoidon tukipalvelut

Vanhuksen käsi

Ateriapalvelu
Ensisijainen ateriapalveluvaihtoehto on Menumat -ateriapalvelu ja ainoa kunnan järjestämä ateriapalvelumahdollisuus niille asiakkaille, jotka asuvat yli 10 km:n päässä Laukaan kirkonkylän keskustasta tai Lievestuoreen taajamasta.

Menumat on suomalainen ruokapalveluyritys. Ateriat ovat Suomessa valmistettuja ja niiden energia- sekä proteiinipitoisuudet ovat korkeita. Ruokavalikoima on suunniteltu ravitsemussuositusten mukaisesti siten, että ruuat sisältävät tasapainoisesti kaikkia tarvittavia ravintoaineita. Ruoka-automaattiin voi tilata 18 haluamaansa ateriaa ja jälkiruokaa. Menumat automaatin ruuat ovat pakasteita, jotka voi lämmittää laitteen uunissa itselle sopivana ajankohtana.

Kunta järjestää ateriapalvelua alle 10 km:n päähän Laukaan ja Lievestuoreen taajamista. Ateriat kuljetetaan kolmena päivänä viikossa:
- Laukaassa tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin
- Lievestuoreella maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.
Kuljetuspäivän ateriat toimitetaan lämpiminä ja välipäivien ateriat kylminä. Aterioihin on merkitty käyttöpäivä.

Kaikkien aterioiden hinta on 8 euroa/ateria.

Kuljetuspalvelu

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen. Palvelu on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen.

Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet (pdf)

Turvapalvelu
Turvapalvelu (turvapuhelin) on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai kokevat olonsa turvattomaksi. Laukaan kunnan turvapalvelu on ulkoistettu. Turvapuhelimet tulevat AddSecure Smart Care Oy:ltä Helsingistä, jossa myös hälytyskeskus sijaitsee. Auttajatahona on vartiointiliike Securitas.

Turvapalvelu maksaa n. 16 euroa/kk. Turvapuhelimen asennuksesta laskutetaan 32 euroa ja mahdollisista hälytys- ja huoltokäynneistä 16 euroa kerralta.

Tukipalveluiden hakeminen

Tukipalveluita haetaan lomakkeilla:

Ateriapalveluhakemus (pdf)

Kuljetuspalveluhakemus (pdf)

Turvapalveluhakemus (pdf)

Hakemuksiin liitettävä suostumuslomake, mikäli sitä ei ole tehty muussa yhteydessä:

Hakemusten palautus osoitteella: Laukaan kunta, Kotihoitotoimisto, PL 6, 41341 Laukaa.

 

Palvelusta vastaa