Olet täällä

Kotihoito

Kotihoito

Kotihoitoon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluja. Kotihoidon tarve voidaan selvittää, kun asiakas sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi tarvitsee apua jokapäiväisiin toimiinsa sekä sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin.

Kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisen perusteet (pdf)

KOTIHOIDON MAKSUT
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta laskutetaan kuukausimaksu. Maksu määräytyy perheen bruttotulojen ja suunnitellun tuntimäärän mukaan.
Tilapäisen kotihoidon kotikäynti maksaa 12 euroa/käynti (v. 2019).

Rintamatunnuksen omaavat veteraanit ja heidän puolisonsa ovat saaneet 1.8.2008 alkaen kotihoidon maksuttomana Laukaassa. Palvelun myöntämisessä käytetään samaa tarveharkintaa kuin muillakin asiakkailla ja palvelut sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Tarvittaessa yhteys Asiakasohjaustiimiin palvelutarpeen arvioimiseksi
puh. 040 7235 005.

 

Palvelusta vastaa

Asiakasvastaava (kotihoito)
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 7235 005 (soittoaika klo 9-12)
Kotihoidon palvelutarpeen arviointi, hoito- ja palvelusuunnitelmat, palvelu- ja maksupäätökset.
Sähköpostiosoite: 
Kotihoitotoimisto
Asiakasvastaava (kotihoito)
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 7235 005 (soittoaika klo 9-12)
Kotihoidon palvelutarpeen arviointi, hoito- ja palvelusuunnitelmat, palvelu- ja maksupäätökset.
Sähköpostiosoite: 
Kotihoitotoimisto

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Laukaan kunnan perimät sosiaali- ja terveyspalvelumaksut