Olet täällä

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta:

1- 4 pvää viikossa

4-8 tuntia päivässä

3- 24 kk:n jakso

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta.

Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikkana voi olla lähes mikä tahansa Laukaan kunnan yksikkö.  Laukaan kunnalla on sopimuksia kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä alueen rekisteröityjen yhdistysten, säätiöiden ja uskonnollisten yhdyskuntien kanssa.

pixabay

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710) mukainen sosiaalipalvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että siihen sovelletaan sosiaalihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä.

Kuntouttava työtoiminta on myös työttömyysturvalain  (Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290) mukainen työllistymistä edistävä palvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavaa työttömyysetuutta koskevia säännöksiä. Säännökset sääntelevät mm. oikeutta työttömyysetuuteen poissaolojen aikana. 

Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palveluiden suunnittelussa tulee huomioida kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne.

Lähde:

https://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/kuntouttava-tyotoiminta

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJA LOMALLA 29.6-19.7.20!

 

Palvelusta vastaa

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Puhelinnumero(t): 
040 5631 970
Käyntiosoite: Arwidssonintie 15-17, 41340 Laukaa
Sähköpostiosoite: