Olet täällä

Lapsen äitiyden tunnustaminen

Lapsen synnyttäneen ohella äidiksi voidaan vahvistaa nainen, joka lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksensa hedelmöityshoitoon ja lapsi on syntynyt hoidon tuloksena. Vahvistusta ei voida antaa, jos isyys lapseen nähden on isyyslain mukaiseksti todettu tai vahvistettu tai se voidaan todeta tai vahvistaa.

Äitiyden tunnustamisen voi tehdä ennen lapsen syntymää tai lapsen syntymän jälkeen. Ennakollisen äitiystunnustuksen voi tehdä raskausaikana neuvolassa. Lapsen syntymän jälkeen tehtävä äitiyden selvittäminen ja tunnustaminen tehdään lastenvalvojan vastaanotolla.

lapsi_jalat.jpg

Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen. Lapsen synnyttäneen ohella äidiksi voidaan vahvistaa nainen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksensa hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 1 §:ssä tarkoitettuun hedelmöityshoitoon äitiyslain voimaantulon 1.4.2019 jälkeen ja lapsi on syntynyt hoidon tuloksena. Vahvistusta ei kuitenkaan voida antaa, jos isyys lapseen nähden on isyyslain (11/2015) mukaisesti todettu tai vahvistettu tai se voidaan todeta tai vahvistaa. 

Äitiyden tunnustamisen voi tehdä ennen lapsen syntymää tai lapsen syntymän jälkeen. Jos lapsen äitiys on selvä ja kiistaton, ennakollisen äitiystunnustuksen voi tehdä raskausaikana neuvolassa yhteisellä vastaanottokäynnillä lapsen synnyttävän äidin kanssa.  Neuvolasta äitiyden tunnustamista koskevat asiapaperit toimitetaan kunnan lastenvalvojalle, joka lähettää äitiyden tunnustamisen maistraattiin vahvistettavaksi 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä, jos ennakollista äitiystunnustusta ei ole peruutettu. Ennakollisen äitiystunnustuksen mahdollinen peruutus tulee tehdä kirjallisesti lastenvalvojalle.

Lapsen syntymän jälkeen tehtävä äitiyden selvittäminen ja tunnustaminen tehdään lastenvalvojan vastaanotolla. Jos vanhemmat eivät ole tehneet ennakollista äitiystunnustusta neuvolassa, he voivat lapsen syntymän jälkeen itse varata vastaanottoajan lastenvalvojalle tai lastenvalvoja lähettää kutsun isyys- /äitiysselvitykseen saatuaan maistraatista tiedon lapsen syntymästä. 

Äitiystunnustuksen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta tai huoltajuus voi jäädä yksin toiselle vanhemmalle.  Huoltosopimuksen vahvistaa lastenvalvoja äitiyden vahvistamisen jälkeen, jos sopimus on lapsen edun mukainen. Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, he voivat sopia lastenvalvojan luona myös lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. 

Äitiyslaki 253/2018

Isyyslaki 11/2015

Laki hedelmöityshoidoista 1237/2006 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta lapsen vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan.