Olet täällä

Lapsen huoltajuus, asuminen ja tapaamisoikeus

Lapsi kävelee

Huoltajalla on vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä päätösvalta lasta koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Lapsella voi olla yksi tai useampia huoltajia. Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Huoltajalla on päätösvalta lapsen hoidosta ja kasvatuksesta, asuinpaikasta, päivähoidosta, koulusta, lapsen etu- ja sukunimestä, uskonnosta, passista, terveyden- ja sairaanhoidosta, äidinkielestä ja lapsen raha-asioista. Yhteishuollossa vanhemmat yhdessä vastaavat lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset.

Vanhemmat voivat isyyden/ äitiyden tunnustamisen yhteydessä tehdä yhteishuoltosopimuksen tai lapsen huoltajuus voi jäädä yksin toiselle vanhemmalle. Isyyden vahvistuessa avioliiton kautta molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia ilman erillistä sopimusta. 

Erotilanteessa vanhempien tulee ratkaista lapsen huoltajuus, asuinpaikka ja tapaamisoikeus toiseen vanhempaan. Lasta koskevien ratkaisujen lähtökohtana tulee olla lapsen etu. Vanhemmat voivat sopia yhteishuoltajuudesta tai huoltajuudesta yksin toiselle vanhemmalle. Vanhempien asuessa erillään heidän tulee sopia myös lapsen pääasiallisesta asuinpaikasta sekä käytännöt lapsen arkipäivien, viikonloppujen, juhlapyhien ja lomien vietosta. Lapsi voi asua pääasiassa toisen vanhemman luona ja tavata sovitusti toista vanhempaa tai asua vuorotellen kummankin vanhemman luona. Myös vuorottelevassa asumisessa lapsella voi olla vain yksi osoite ja kotikunta. Vuorottelevaa asumista ei suositella alle 3-vuotiaille lapsille. Vanhemmat voivat tehdä lasta koskevat sopimukset lastenvalvojan vastaanotolla, jolloin lastenvalvoja vahvistaa sopimukset, jos ne ovat lapsen edun mukaiset. Yhteisen vanhemmuutensa tueksi vanhemmat voivat tehdä myös keskinäisen vanhemmuussuunnitelman

Perheen ristiriitatilanteissa ja eroon liittyvissä kysymyksissä vanhemmat voivat hakea sovitteluapua perheneuvolasta ja perheasiainneuvottelukeskuksesta. Lapsia koskevissa sopimusasioissa myös käräjäoikeudesta on mahdollista hakea asiantuntija-avusteista tuomioistuinsovittelua. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, he voivat hakea ratkaisua tuomioistuimelta. 

Isyyslaki 11/2015 

Äitiyslaki 253/2018 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta lapsen vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan.