Olet täällä

Lapsen vanhemmuuden vahvistaminen

Jos lapsen isyys ei vahvistu avioliiton kautta, isyyden tunnustamisen voi tehdä ennen lapsen syntymää tai lapsen syntymän jälkeen. Ennakollisen isyystunnustuksen voi tehdä raskausaikana neuvolassa. Lapsen syntymän jälkeen tapahtuva isyyden selvittäminen ja tunnustaminen tehdään lastenvalvojan vastaanotolla.

lapsi_jalat.jpg

Aviomies on lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Jos avioliitto on aviomiehen kuoleman vuoksi purkautunut ennen lapsen syntymää, aviomies on lapsen isä, jos lapsi on syntynyt sellaiseen aikaan, että lapsi on voinut tulla siitetyksi ennen aviomiehen kuolemaa. Jos äiti on ennen lapsen syntymää solminut uuden avioliiton, uusi aviomies on lapsen isä.  

Jos lapsen isyys ei vahvistu avioliiton kautta, isyyden tunnustamisen voi tehdä ennen lapsen syntymää tai lapsen syntymän jälkeen. Jos lapsen isyys on selvä ja kiistaton, ennakollisen isyystunnustuksen voi tehdä raskausaikana neuvolassa yhteisellä vastaanottokäynnillä lapsen synnyttävän äidin kanssa. Neuvolasta isyyden tunnustamista koskevat asiapaperit toimitetaan kunnan lastenvalvojalle, joka lähettää asiapaperit digi- ja väestötietovirastoon vahvistettavaksi 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä, jos ennakollista isyystunnustusta ei ole peruutettu. Ennakollisen isyystunnustuksen mahdollinen peruutus tulee tehdä kirjallisesti lastenvalvojalle 30 päivän sisällä lapsen syntymästä. 

Jos vanhemmat eivät ole tehneet ennakollista isyystunnustusta neuvolassa, lapsen syntymän jälkeen tapahtuva isyyden selvittäminen ja tunnustaminen tehdään lastenvalvojan vastaanotolla. Jos on tarpeen tehdä oikeusgeneettinen isyystutkimus ennen isyyden tunnustamista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta pyydettävää lausuntoa varten tarvittavat näytteet otetaan suun limakalvolta lastenvalvojan vastaanotolla. 

Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen. Lapsen synnyttäneen ohella äidiksi voidaan vahvistaa nainen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksensa hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 1 §:ssä tarkoitettuun hedelmöityshoitoon äitiyslain voimaantulon 1.4.2019 jälkeen ja lapsi on syntynyt hoidon tuloksena. Lapsen äitiyden tunnustaminen voidaan tehdä ennen lapsen syntymää neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan vastaanotolla. Isyyttä ei selvitetä, jos lapsen äitiys on tunnustettu äitiyslain (253/2018) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun hedelmöityshoitosuostumuksen perusteella eikä lastenvalvojan tiedossa ole seikkoja, joiden nojalla olisi aihetta epäillä, että joku muu kuin tunnustaja olisi lapsen toinen vanhempi. 

Jos isyys/äitiys on tunnustettu ennen lapsen syntymää, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja vanhemmuuden vahvistamisen myötä. Jos isyys/äitiys tunnustetaan lapsen syntymän jälkeen, huoltajuudesta on tarvittaessa sovittava tai päätettävä erikseen. Vanhemmat voivat tehdä erillisen huoltosopimuksen lastenvalvojan vastaanotolla.

Isyyslaki 11/2015

Äitiyslaki 253/2018

Laki hedelmöityshoidoista 1237/2006 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta 190/2019

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta lapsen vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan.