Olet täällä

Lasten isyys, huoltajuus ja tapaaminen

lapsi_jalat.jpg

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen virallisena huoltajana on yksin äiti, elleivät vanhemmat tee sopimusta yhteishuollosta tai huollon siirtymisestä yksin isälle. Yhteishuoltosopimus voidaan tehdä ennen lapsen syntymää isyyden tunnustamisen yhteydessä. Lapsen syntymän jälkeen vanhemmat voivat sopia huoltajuudesta lastenvalvojan vastaanotolla. Lapsen syntyessä avioliitossa molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia.

Vanhempien erotessa heidän tulee ratkaista lapsen huoltajuus, pääasiallinen asuinpaikka ja tapaamisoikeus toiseen vanhempaan lapsen edun mukaisesti. Vanhemmat voivat sopia yhteishuollon jatkumisesta eron jälkeen tai huoltajuuden siirtymisestä yksin toiselle vanhemmalle.

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Huoltajalla on päätösvalta lapsen hoidosta ja kasvatuksesta, asuinpaikasta, päivähoidosta, koulusta, lapsen etu- ja sukunimestä, uskonnosta, passista, terveyden- ja sairaanhoidosta, äidinkielestä ja lapsen raha-asioista. Yhteishuollossa vanhemmat yhdessä vastaavat lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset.

Lapsella on oikeus tavata erillään asuvaa vanhempaansa ja pitää häneen yhteyttä. Vanhempien on hyvä sopia lapsen tapaamisista ja yhteydenpidosta toisen vanhemman kanssa sekä käytännöt juhlapyhien ja lomien vietosta. Tapaavalla vanhemmalla on vastuu lapsesta lapsen ollessa hänen luonaan, vaikka hän ei olisi lapsen virallinen huoltaja. 

Perheen ristiriitatilanteissa ja eroon liittyvissä kysymyksissä vanhemmat voivat hakea perheasioiden sovittelua perheneuvolasta tai perheasiain neuvottelukeskuksesta. Lapsia koskevissa sopimusasioissa myös käräjäoikeudesta on mahdollista hakea asiantuntija-avusteista tuomioistuinsovittelua ja jos vanhemmat pääsevät sitä kautta sopimukseen, käräjäoikeus vahvistaa vanhempien sopimuksen. Sovittelun hakeminen edellyttää kummankin vanhemman suostumista sovitteluun

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, he voivat hakea ratkaisua käräjäoikeudelta. Käräjäoikeus pyytää tarvittaessa olosuhdeselvityksen kunnan sosiaalitoimelta ennen päätöksen tekemistä. Kiireellistä ratkaisua vaativissa asioissa vanhemmat voivat hakea käräjäoikeudelta väliaikaismääräystä, joka on voimassa sinne saakka, ennen kuin asiasta saadaan lopullinen ratkaisu.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta lapsen vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan.