Olet täällä

Lastensuojelu

Lapsi kävelee

Lapsella on lastensuojelulain mukaan oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja etusija erityiseen suojeluun. Kunta on saman lain mukaisesti tarvittessa velvollinen järjestämään yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua. Lastensuojelutyöstä vastaavat kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijät.

Jos lapsen olosuhteissa on puutteita, perheelle voidaan myöntää erilaisia avohuollon tukitoimia.Tällaista apua ovat mm. neuvonta ja ohjaus, tukihenkilö tai -perhe, harrastuksissa tukeminen ja taloudellinen apu perheelle.

Jos kodin olosuhteet vakavasti vaarantavat lapsen normaalia ja tasapainoista kehitystä tai jos nuori itse vaarantaa terveyttään tai kehitystään epäsosiaalisella käytöksellä, voi tulla eteen lapsen tai nuoren sijoittaminen kodin ulkopuolelle sijaishuoltoon. Sijoitus on kuitenkin viimesijainen ratkaisu, pääsääntöisesti lasta pyritään auttamaan omassa perheessään.

Milloin on tehtävä lastensuojeluilmoitus?

Ilmoituksen voi tehdä silloin kun havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää. Kyseessä on siis henkilön oma arvio tarpeesta selvittää lapsen lastensuojelun tarve. Ilmoituksen tekemisen ja lastensuojelutarpeen selvittämisen taustalla voi olla hyvin erilaisia seikkoja, jotka liittyvät lapsen hoidon ja huolenpidon tarpeeseen, kehitystä vaarantaviin olosuhteisiin tai lapsen omaan käyttäytymiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on lastensuojelulain määräämä velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojelun käsikirja

Vanhempien VOIKUKKIA vertaistukiryhmä lapsen huostaanoton ja sijoituksen kokeneille vanhemmille

Lastensuojelun perhetyö

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon ennaltaehkäisevää ja/tai korjaavaa työtä. Sillä tuetaan suunnitelmallisesti vanhemmuutta ja lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Perhetyön asiakkaaksi tullaan sosiaalityöntekijän tilannearvion jälkeen. Tarkempaa tietoa saa Perhetyö-sivulta

 

Palvelusta vastaa

Sosiaaliohjaaja (lastensuojeluilmoitukset ja neuvonta)
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 6738 193
soittoaika ma – pe klo 9 - 10
Sähköpostiosoite: 
Sosiaalitoimisto