Olet täällä

Maa-aineslupa

lehti_ja_kivet

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Tätä varten on haettava maa-aineslupa. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen.

Lupaviranomaisena Laukaan kunnassa toimii lupalautakunta, joka käsittelee maa-ainesluvat ja ympäristöluvat sekä yhteisluvat (maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittely).

Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Maa-aineslupahakemus (pdf)
Maa-ainesluvan hakuohje
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma (doc)
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma (pdf)
Maa-ainesten oton taksa (pdf)

Yhteystiedot maa-aines- ja ympäristölupa-asioissa sekä yhteisluvissa
Lupien esittelijä lautakunnassa on ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen
puh. 0400 564 983, jukka.lappalainen@laukaa.fi

LUPIEN VALMISTELIJAT
Maa-ainesluvat
ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli
puh. 0400 676 940, anne.yli-olli@laukaa. fi

Yhteisluvat (maa-aines- ja ympäristölupa)
ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen
puh. 0400 569 811, palvi.poyhonen@laukaa.fi

VALVONTA
Valvonta ottoalueilla ja maastomittaukset
maanmittausinsinööri Timo Takanen
puh. 040 6378 040, timo.takanen@laukaa.fi

ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli
puh. 0400 676 940, anne.yli-olli@laukaa. fi

VAKUUDET
Maa-ainesluvat
ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli
puh. 0400 676 940, anne.yli-olli@laukaa. fi

Yhteisluvat ja ympäristöluvat
ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen
puh. 0400 569 811, palvi.poyhonen@laukaa.fi      

Vakuuden hyväksymiskäsittelyn varmistamiseksi kannattaa ennen vakuuden laatimista olla yhteydessä em. yhteyshenkilöihin.

Vakuuden suuruus määrätään lautakunnan lupapäätöksessä ja vakuus hyväksytään ympäristötoimenjohtajan erillisellä päätöksellä.

 

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut