Olet täällä

Maan hankinta

maalaismaisema

Turvatakseen toimivan ja taloudellisen yhdyskuntarakenteen sekä kohtuuhintaisen tonttitarjonnan, kunta hankkii aktiivisesti asemakaavoittamattomia maa-alueita (ns. raakamaata) itselleen yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Maata hankitaan kasvualueilta pääsääntöisesti vapaaehtoisilla kiinteistökaupoilla.

Etuosto

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnan alueella sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja.

Kunta voi kuitenkin käyttää etuostoa vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Yhdyskuntarakentamisella tarkoitetaan esim. asunto- liike- ja teollisuusrakennusten sekä julkisten rakennusten rakentamista, kuten myös liikenne- ja puistoalueiden rakentamista. Virkistys- ja suojelutarkoituksiin hankittavan maan osalta hankintatarvetta voidaan perustella eri asteisilla kaavoilla, virkistys- tai suojelusuunnitelmilla tai esim. virkistys- tai suojelutarvetta osoittavilla selvityksillä. Etuosto-oikeutta ei ole, jos myyty kiinteistö tai myydyt kiinteistöt käsittävät 5000 m² tai sitä vähemmän.

Etuostoa käytetään vapaaehtoista maan hankintaa tukevana tapana.

 

Palvelusta vastaa