Olet täällä

Maisematyölupa

Koristeomenapuut keväisessä kukkaloistossaan asuntomessualueella.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa. Lupa tarvitaan asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään ja rakennuskieltoon määrätyllä asema- tai yleiskaava-alueella. (MRL 128 §)

Maisematyölupaa ei tarvita:

  • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseen,
  • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen,
  • vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin,
  • maantielain mukaisen tiesuunnitelman tai ratalain mukaisen ratasuunnitelman toteuttamiseen.

Maisematyöluvan alaiset toimenpiteet eivät koske maa-ainesten ottamista, joka on maa-aineslain piiriin kuuluvaa toimintaa.

Lupahakemus (pdf)
Eräiden päätösten hintoja (pdf)

Allekirjoitettu kirjallinen lupahakemus toimitetaan osoitteella:
postiosoite: Laukaan kunta, rakennusvalvonta, PL 6, 41341 Laukaa
käyntiosoite: Laukaaantie 14, Laukaa kk

Yhteystiedot
Rakennustarkastaja Päivi Niemi, puh. 0400 798 179
Rakennustarkastaja Ossi Vänskä, puh. 040 6203 210
Yleisneuvonta toimistosihteeri Heta Laukkanen, puh. 050 3153 507
Sähköpostit etunimi.sukunimi@laukaa.fi
Telefax 014 831 525

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Maa-ainesten ottoon tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.