Olet täällä

Nuorisotiedotus

Haloo Laukaa! nuorisotiedotuksen kehittämishanke

Haloo Laukaa! –kehittämishanke 2016-2019

Laukaan kunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta kolmevuotiseen Haloo Laukaa! -nuorisotiedotuksen kehittämishankkeeseen ajalle 15.8.2016-31.7.2019.

Haloo Laukaa! -kehittämishankkeen painopisteenä on nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen käynnistäminen ja kehittäminen. Hanke painottuu nuorten tieto- ja neuvontatyöhön hyödyntäen verkkonuorisotyön menetelmiä. Hankkeessa kerätään Laukaan kunnan alueelta lasten ja nuorten toiveet ja kehittämisideat tieto- ja neuvontatyöhön liittyen sekä kootaan ja ohjataan nuorten ryhmää, joka toteuttaa kartoituksen tuottamia nuorten tieto- ja neuvontapalveluja.

Toimintaan sisältyy myös Laukaan kunnan internetsivujen lasten ja nuorten osion uudistaminen ja sisällön tuottaminen yhdessä nuorten kanssa, Laukaan lukiolle vaikuttamiseen ja tiedotukseen painottuvan vapaavalinnaisen kurssin suunnittelu ja toteutus sekä kesäkausilla kartoituksessa nousseiden toiveiden mukainen nuorten tieto- ja neuvontapalveluun liittyvän kesätoiminnan organisointi.

Haloo Laukaa! -kehittämishankkeessa keskeistä on nuorten vahva osallisuus suunnittelussa, sisällöntuottamisessa ja arvioinnissa. Hankkeen myötä nuorten ajanmukaiset tieto- ja neuvontapalvelut liitetään osaksi kunnan peruspalveluja. Hankkeessa painottuvat matalankynnyksen täysivaltainen osallistuminen, aktiivinen tiedottaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen, maantieteellisesti uudelle alueelle palvelun tuottaminen ja innovatiiviset työmenetelmät.

Laukaan nuorten palvelusivut (hype.laukaa.fi/nuoret)

Hankkeen esite

Nuorten tekijäryhmä esittäytyy (youtube-video)

Nuorten tekijäryhmä kokoontumisajoista ja -paikoista tiedotetaan Haloo Laukaa! -hankkeen some-kanavissa.
Jos Sinua kiinnostaa laukaalaisten nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kehittäminen, tule mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä mm. nuorten palvelujen omia nettisivuja!

Yhteystiedot:

Anu Kaasalainen
Hanketyöntekijä
anu.kaasalainen@laukaa.fi
040 6401 771
Facebook (haloolaukaa)
Instagram (@haloolaukaa)

Palvelusta vastaa