Olet täällä

Omaishoidon tuki

Vanhuspariskunta piirros

Omaishoidon tuen tavoitteena on pitkäaikaisen laitoshoidon välttäminen tai siirtäminen ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta kotiutumisen tukeminen. Omaishoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että hoidettavan hoito on erittäin vaativaa ja/tai sitovaa. Kunta ja hoitaja tekevät hoidosta sopimuksen ja hoito- ja palvelusuunnitelman. Hoitajan tulee olla fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveytensä, toimintakykynsä ja ikänsä puolesta sopiva hoitajaksi.

Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta ja hoitoa sekä huolenpitoa tukevista palveluista. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2019 alkaen:

Omaishoidon tuen hoitoisuusluokat sekä summat 1.1.2019 alkaen:
Hoitoisuusluokka 1 / hoitopalkkio 399,91 euroa/kk
Hoitoisuusluokka 2 / hoitopalkkio 609,20 euroa/kk
Lyhytaikainen omaishoidon tuki / hoitopalkkio 918,11 euroa/kk
Erityismaksuluokka / hoitopalkkio 1224.15 euroa/kk

Omaishoitajan lakisääteinen vapaa
Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitotyöhön ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle järjestetyistä palveluista peritään 11,40 euroa päivältä.

Hyvinvointi- ja terveystarkastukset
Omaishoitajille järjestetään tarvittaessa hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Omaishoidon tuen hakeminen

Vanhukset ja pitkäaikaissairaat
Tiedustelut: palvelupäällikkö Eva-Kaisa Niemistö

Omaishoidon tuen hakemus (pdf)

Hakemukseen on liitettävä suostumuslomake mikäli sitä ei ole tehty muussa yhteydessä.

Hakemusten palautus osoitteella:
Laukaan kunta, Kotihoitotoimisto, PL 6, 41341 Laukaa

Alle 18-vuotiaat lapset ja kehitysvammaiset
Tiedustelut: palveluohjaaja Sari Muli

Omaishoidon tuen hakemus, alle 18 v.
Omaishoidon tuen hakemus, (kehitysvammaiset) yli 18 v. 

Palvelusta vastaa

Palveluohjaaja
Puhelinnumero(t): 
040 5503 718
Lapsiperheiden ja nuorten ohjaus ja neuvonta, lasten ja nuorten kuntoutussuunnitelmat, alle 18-vuotiaiden ja kehitysvammaisten omaishoidon tuki, perhehoidon vastuuhenkilö
Sähköpostiosoite: 

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Kotihoitoon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluja, jotka tukevat kotona asumista.