Olet täällä

Omaishoidon tuki

Omaishoito

Omaishoidon tuen tavoitteena on pitkäaikaisen laitoshoidon välttäminen tai siirtäminen ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta kotiutumisen tukeminen. Omaishoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että hoidettavan hoito on erittäin vaativaa ja/tai sitovaa. Kunta ja hoitaja tekevät hoidosta sopimuksen ja hoito- ja palvelusuunnitelman. Hoitajan tulee olla fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveytensä, toimintakykynsä ja ikänsä puolesta sopiva hoitajaksi.

Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta ja hoitoa sekä huolenpitoa tukevista palveluista. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.8.2020 alkaen:

Omaishoidon tuen hoitoisuusluokat sekä summat 1.8.2020 alkaen:
Hoitoisuusluokka 1 / hoitopalkkio 408,09 euroa/kk
Hoitoisuusluokka 2 / hoitopalkkio 600 euroa/kk
Hoitoisuusluokka 3 / hoitopalkkio 820 euroa/kk
Erityishoitoluokka / hoitopalkkio 1150 euroa/kk

Omaishoitajan lakisääteinen vapaa
Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitotyöhön ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle järjestetyistä palveluista peritään 11,40 euroa päivältä.

Hyvinvointi- ja terveystarkastukset
Omaishoitajille järjestetään tarvittaessa hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Omaishoidon tuen hakeminen

Tiedustelut: asiakasohjaaja Tiina Hellman 

Omaishoidon tuen hakemus (pdf)

Hakemukseen on liitettävä suostumuslomake mikäli sitä ei ole tehty muussa yhteydessä.

Hakemusten palautus osoitteella:
Laukaan kunta, Kotihoitotoimisto, PL 6, 41341 Laukaa

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Kotihoitoon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluja, jotka tukevat kotona asumista.