Olet täällä

Päihdepalvelut

pullot.jpg

Laukaan kunnassa päihdehuollon toimenpiteiden järjestämisestä vastaa perusturvalautakunta. 

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen palveluksessa oleva päihdehoitaja ja kunnan sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä päihdeongelmaisten avohoitoa ja hoidon suunnittelua varten. 

Laukaan terveyskeskuksen vuodeosastolla voidaan toteuttaa lääkkeellistä ja lääkkeetöntä vieroitushoitoa sekä avohoidossa lääkkeellistä avokatkaisua omalääkärin ohjauksessa.

Päihdeongelmaisten mielenterveyspalvelut järjestetään Laukaan vastaanotolla.

Katkaisuhoitoon ja kuntoutushoitoon kunnan ulkopuolisissa hoitopaikkoissa sekä Hoitokoti Seukkalassa vaaditaan kotikunnan maksusitoumus, koska laitosmuotoisen hoidon kustannukset ovat aina selvästi korkeammat kuin asiakkaalta laitoshoidossa perittävä suurin mahdollinen 49,50 euron hoitopäivämaksu.

Maksusitoumusta ja hoidon tarpeen arviointia varten on syytä ensin ottaa yhteyttä terveyskeskuksen päihdehoitajaan tai omaan sosiaalityöntekijään.

Päihdehoitaja on tavattavissa sopimuksen mukaan terveyskeskuksessa, puh. 014 267 8561, soittoaika arkisin klo 8.00 - 9.00.

Laukaan kunta ostaa päihdehuollon palveluja myös Sovatek-säätiöltä. Sovatek-säätiö voi ottaa poliklinikkakäynnille asiakkaan ilman kunnan etukäteistä suostumusta päivystysluonteisissa tapauksissa. Jatkohoidosta on neuvoteltava oman kunnan päihdehoitajan, sosiaalityöntekijän tai omalääkärin kanssa.

Lisäksi päihdehuollon palveluja antavat:
- Väentupa ry:n asuntoyksiköt: Honkatupa, Ketorinne, Kievari ja Mäkitupa

Omaehtoista ryhmämuotoista päihteettömyyteen tähtäävää toimintaa järjestävät: AA, Al-Anon ja A-Kilta.

Päihdelinkistä voit löytää testejä omien riippuvuuksiesi testaamiseen.

 

Palvelusta vastaa