Olet täällä

Palvelumaksut

talouskuva

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asiakasmaksulaissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92. Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 19. marraskuuta. Asetus tuli voimaan 1.1.2016.

Laukaan perusturvalautakunta on kokouksessaan 13.12.2018 päättänyt vuoden 2019 sosiaali- ja terveystoimen palvelumaksuista.

Laukaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelumaksut 1.1.2019 alkaen.

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat