Olet täällä

Palvelumaksut

talouskuva

Laukaan kunta perii vuoden 2017 sosiaali- ja terveyspalvelumaksuja perusturvalautakunnan päätöksien
 § 58/15.12.2016 ( ajalla 1.1.–31.7.2017 ) ja § 32 18.5.2017 ( 1.8.-31.12.2017 ) mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asiakasmaksulaissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92. Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 19. marraskuuta. Asetus tuli voimaan 1.1.2016.

Laukaan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 5.12.2016 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 ja päättänyt, että sosiaali- ja terveyspalvelumaksut peritään enimmäismääräisinä.

Laukaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelumaksut 1.8. – 31.12.2017

Aiheeseen liittyvät asiasanat