Olet täällä

Palvelut yrityksille

Laukaan kunnan elinkeinotoimi tarjoaa tukea yrittäjyyteen ja eri toimialojen kehittämiseen. Elinkeinotoimessa autamme löytämään parhaan mahdollisen asiantuntija-avun a rahoituksen yritysten perustamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Laukaan kehitysyhtiö oy tarjoaa yrityksille apua sijoittumiseen sekä omistus- ja rahoitusratkaisuissa. Kehitysyhtiö myös toteuttaa kunnan strategisia aluekehityshankkeita.

 

 

Näkymä Multamäen päältä

Laukaan kunnan elinkeinotoimi tarjoaa tukea yrittäjyyteen ja eri toimialojen kehittämiseen. Elinkeinotoimi auttaa löytämään asiantuntija-apu ja rahoitus yritysten perustamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen, auttaa yrityksiä verkostoitumaan ja löytämään uusia yhteistyökumppaneita, seuraa elinkeinoelämän muutoksia, kuuntelee yrittäjiä ja pyrkii vastaamaan niiden muuttuviin tarpeisiin ja tukee kehittämishankkeiden käynnistämistä ja yrittäjien hyvinvointia Laukaassa.

Ota yhteyttä, jos

 • etsit uusia toimitiloja tai tonttia yritystoimintaan tai mielessä on laajentaminen ja lupa-asiat
 • tarvitset apua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen uudelle yritykselle tai liiketoimintasuunnnitelman kehittämiseen
 • mielessä on investointi tai yritystoiminnan kehittämisidea, ja etsit rahoitusta
 • etsit kontakteja kunnan muihin yrityksiin tai yhdistyksiin
 • töitä olisi tarjolla ja etsit työlle tekijää. Ehkä palkkatuesta ja työllistämisen kuntalisästä olisi apua?

Elinkeinotoimen palvelut yrityksille

 

 1. Aloittavan ja toimivan yrityksen palvelut

 1. Yritysten kehittämis- ja kansainvälistymispalvelut

Kehittämis- ja kansainvälistymispalveluja tarjoamme yhteistyöverkoston kautta ja ostopalveluina ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Tarvittaessa ohjaamme hakemaan kehittämiseen julkista tukea. Elinkeinotoiminnan kehittämiseksi edistämme Laukaassa toimivien yrittäjien verkostoitumista järjestämällä kasvua ja hyvinvointia tukevia tilaisuuksia. Elinkeinopalveluja ja yrittäjäolosuhteita kehitämme säännöllisesti kokoontuvassa kumppanuusfoorumissa yhdessä Laukaan yrittäjien kanssa.

Palveluita kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja muutostilainteisiin:

Kumppaniverkostossa asiantuntija- ja rahoituspalveluissa ovat mm. Te-palvelut: Osaamisen kehittäminen ja rekrytointi, Ely-keskus, Jyväsriihi (Leader-rahoitus), oppilaitokset ja tutkimuslaitokset sekä asiantuntijapalveluja kuten omistajanvaihdos- ja sukupolvenvaihdospalveluja, kasvusparrausta, kansainvälistymispalveluja tarjoavat tahot. 

 1. Aluekehityshankkeet

Elinkeinotoimi toteuttaa kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseksi useita aluekehityksen kärkihankkeita, joita ovat: Laukaan keskustan kehittämishanke, Lievestuoreen taajaman kehittämishanke, Tikkakoski-Vehniä alueen kehittäminen vetovoimaiseksi yritysalueeksi, Järvilinna-Bovalliuksen alueen kehittäminen vetovoimaiseksi asumis- ja yritysalueeksi, vt 9:n varressa Lievestuoreella sijaitsevan Ysitien Sampon kehittäminen houkuttelevaksi yritysalueeksi, Peurungan hyvinvointialueen kehittäminen, Vuonteen alueen kehittäminen, Leppäveden kehittäminen: Kuukanpääntien yritysalue ja Leppäveden liikuntapuisto ja Laukaan sataman ja vesistömatkailun kehittäminen.

 1. Sijoittumispalvelut

Laukaan kunta tarjoaa yrityksille sijoittumispalveluja; hankkii raakamaata, kaavoittaa ja rakentaa yritysalueilla tarvittavaa infraa ja tarjoaa apua sopivien tonttien ja toimitilojen löytämiseen. Tutustu Laukaan kunnan yritysalueisiin: www.laukaa.fi/yritystontit.

Sijoittumisasioissa yrityksiä palvelevat:

 • Kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt (kaavoitus, yritystontit, maaomaisuuden myynti)
 • Elinkeinoasiamies Seppo Niskanen (yritystontit ja toimitilat)
 • Toimistosihteeri Birgitta Lampela (Laukaan kunnan kiinteistöjen vuokraus ja myynti)
 • Yrityskoordinaattori Heli Peltola (yritysalueiden markkinointi)
 1. Kuntamarkkinointi

Elinkeinotoimi markkinoi yritys- ja omakotialueita, toteuttaa myönteistä kuntakuvaa vahvistavia toimenpiteitä mm. tukemalla tapahtumajärjestelyjä ja näkymällä tapahtumissa, ja toteuttaa matkailumarkkinointia Suomessa ja ulkomailla Visit Laukaa ja Visit Jyväskylä - matkailumarkkinointikonseptien kautta.

www.laukaa.fi/yritystontit
www.laukaa.fi/tontit
www.visitlaukaa.fi
www.visitjyvaskyla.fi

 1. Laukaan kehitysyhtiön ja Jykia kiinteistöjen rooli elinkeinopalvelujen toteuttamisessa

Laukaan kehitysyhtiön ja Jykes Kiinteistöjen toimintamallia ja strategiaa on uudistettu viime vuosien aikana vastaamaan paremmin nykyiseen toimintaympäristöön ja yritysten tarpeisiin. Laukaan kunta hyödyntää yhtiöitä elinkeinopolitiikan tavoitteiden ja palveluiden toteuttamiseen.

Laukaan kehitysyhtiö oy luo edellytyksiä kunta- ja elinkeinostrategiassa linjattujen tavoitteiden toteuttamiseen. Kehitysyhtiö tarjoaa yrityksille apua sijoittumiseen sekä omistus- ja rahoitusratkaisuissa. 
Jykia kiinteistöt oy on merkittävä toimitilojen ja työpaikka-alueiden kehittäjä, joka omistaa, vuokraa ja rakennuttaa toimitiloja asiakasyrityksille. 

Kunnan elinkeinotoimessa sinua palvelevat: 

Elinkeinoasiamies, Laukaan kehitysyhtiön toimitusjohtaja Seppo Niskanen, puh. 0400 643 597

 • yritysten rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen
 • tontti- ja toimitila-asiat
 • maaseudun yritystoiminnan kehittäminen

Yrityskoordinaattori Heli Peltola, puh. 040 620 3318

 • viestintä ja kuntamarkkinointi, matkailun edistäminen ja tapahtumat
 • yritysten neuvonta

Yrityksiä palvelevat myös

 • kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä, puh. 050 3403 401
 • kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh. 0400 317 759  

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)laukaa.fi

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Laukaan kunta pyrkii antamaan yrityksellesi mahdollisuuden sijoittautua Sinun ja yrityksesi kannalta parhaalle mahdolliselle paikalle.