Olet täällä

Palvelutarpeen arviointi

Vanhus tietokoneella

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä riippumatta. Ei-kiireellisissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Yhteyttä voivat ottaa henkilöt itse, omaiset, viranomaiset tai naapurit.

Kotihoidon tarpeen arvioi asiakasvastaava yhteistyössä asiakkaan ja hänen arkeensa osallistuvien henkilöiden kanssa. Toimintakyvyn arviointi tehdään asiakkaan kotona, jotta saadaan selkeä näkemys hänen selviytymisestään arjessa.

Kartoitusta tehtäessä huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten/läheisten osallistuminen hoitoon ja muiden mahdollisten palvelujärjestelmien käyttö.

 

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Kotihoitoon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluja, jotka tukevat kotona asumista.