Olet täällä

Pelastus

Hätänumero: 112

Pelastuslaitoksen slogan on "Inhimillisesti lähellä". Toimimme kaikissa tilanteissa ihmisarvoa kunnioittaen. Kunnioitusta kuvaa myös sanonta "Kaveria ei jätetä".

 

Ambulanssi

Pelastuspalvelut

 

Soita hätänumeroon 112 sairaskohtauksissa, tulipaloissa, onnettomuuksissa tai muissa välittömissä vaaratilanteissa.

Pelastuslaitos toimii onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Pelastuslain tavoitteena on, että yksittäiset ihmiset, rakennusten omistajat ja haltijat sekä toiminnanharjoittajat voivat elinympäristössään ja toiminnassaan ehkäistä onnettomuuksia sekä varautua rajoittamaan ja torjumaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja ja seurauksia. Pelastuslaki määrittelee eri tahojen vastuut pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi.