Olet täällä

Pelastuspalvelut

Ambulanssi

Soita hätänumeroon 112 sairaskohtauksissa, tulipaloissa, onnettomuuksissa tai muissa välittömissä vaaratilanteissa.

Pelastuslaitos toimii onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Pelastuslain tavoitteena on, että yksittäiset ihmiset, rakennusten omistajat ja haltijat sekä toiminnanharjoittajat voivat elinympäristössään ja toiminnassaan ehkäistä onnettomuuksia sekä varautua rajoittamaan ja torjumaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja ja seurauksia. Pelastuslaki määrittelee eri tahojen vastuut pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi.

Pelastuspalvelut

 

Soita hätänumeroon 112 sairaskohtauksissa, tulipaloissa, onnettomuuksissa tai muissa välittömissä vaaratilanteissa.

Pelastuslaitos toimii onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Pelastuslain tavoitteena on, että yksittäiset ihmiset, rakennusten omistajat ja haltijat sekä toiminnanharjoittajat voivat elinympäristössään ja toiminnassaan ehkäistä onnettomuuksia sekä varautua rajoittamaan ja torjumaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja ja seurauksia. Pelastuslaki määrittelee eri tahojen vastuut pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi.