Olet täällä

Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

perhe.jpg

Päivitetty 22.2.2021. T.S

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU ja PERHETYÖ

Lapsiperheiden kotipalvelu on säännöllistä apua lapsiperheiden äkilliseen tarpeeseen tai arjessa selviytymiseen. Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksuperusteiden mukainen maksu perheen koon ja tulojen perusteella. Säännöllinen kotipalvelu myönnetään määräajaksi.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteereitä ovat:

 • raskaus tai synnytys
 • lapsen pitkäaikainen sairaus
 • vanhemman yllättävä, äkillinen sairaus
 • välttämätön asiointi esim. sairaala tai terapiakäynti
 • äkillinen kriisi perheessä
 • perheen arkirutiinien sujuvuuden vahvistaminen
 • monikkoperhe ts. perheeseen syntyy kaksi tai useampi lapsi

Lapsiperheiden kotipalvelua ei ole:

 • pitkäkestoinen päivittäinen lastenhoito
 • pelkkä siivous
 • lapsen äkillinen sairaus, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • kotona tehtävä etätyö, opiskelu ja harrastukset
 • henkilökohtaisen avustajan tarve

Yksittäiseen kotipalvelun tarpeeseen voi saada tilapäistä kotipalvelua. Palvelun voi saada kunnan tuottamana tai palvelusetelillä tuotettuna. Kunnan tuottamana palvelu maksaa 10 euroa/tunti. Palvelusetelillä tuotettaessa asiakas maksaa palveluntuottajan laskuttaman tuntihinnan ja palvelusetelin erotuksen. Palvelusetelin arvo on 25 euroa/tunti.

Kotipalvelua tilataan arkisin klo 11.00-11.30
Outi Kapustamäki puh. 040 8345345
Aija Riihimäki puh. 040 8456 897

Palveluntuottajaksi hakeminen

Palvelusetelin toimintaohje 1.6.2016 alkaen.

Palvelun tuottajiksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät palveluntuottajat ilman kilpailutusta. Palvelujen tuottajaksi voi hakea jatkuvasti.

hakemus_lapsiperheiden_tilapaisen_kotipalvelun_palvelusetelintuottajaksi.doc

Perhetyö

Varhaisen tuen perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu lapsiperheille. Perhetyön tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Varhaisen tuen perhetyö tukee perhettä elämänmuutos-, ongelma- ja kriisitilanteissa neuvonnan ja ohjauksen kautta. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona sekä perustuu perheen omaan toiveeseen tuen tarpeesta. Perhettä autetaan kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin vastataan. Palvelu on perheelle maksutonta. 

Varhaisen tuen perhetyö on mm.

 • vanhemmuuden tukemista
 • lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamista
 • tukea kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
 • tukea erilaisissa elämän kriisilanteissa 
 • perheen vuorovaikutustaitojen tukemista
 • tukea sosiaalisten verkostojen laajentamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn
 • tukea kun perheessä on erityisentuen tarpeessa oleva nuori/lapsi

Lisätietoja palvelusta

Sosiaaliohjaajat
Sari Memrik 0406738193
Kaisa Reinikka 0406375541
Sosiaaliohjaaja 0405503723

Vastaava Perheohjaaja
Aija Riihimäki 040 8456 897

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehtävää suunnitelmallista työtä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi, hyvinvoinnin edistämiseksi sekä muutoksen aikaansaamiseksi. Lisäksi tehostettu perhetyö voi olla kuntouttava tukimuoto tai tuki kriisitilanteeseen. Yhdessä perheen kanssa etsitään erilaisia tapoja toimia, jotka edistävät lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä lisäävät perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta. Tehostettua perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen verkostojen kanssa. Työskentely on määräaikaista ja tapahtuu pääasiassa perheen kotona. Lastensuojelun tehostettu perhetyö käynnistyy lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän päätöksellä. Tämän jälkeen perhetyö aloitetaan laatimalla suunnitelma yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa, jossa sovitaan työskentelyn tavoitteista ja sisällöstä.

Avoperhekuntoutus on intensiivistä, lyhytkestoista ja kuntouttavaa työskentelyä koko perheelle. Avoperhekuntoutuksessa työskennellään tiiviisti perheen arkiympäristöissä, kohti yhdessä laadittuja tavoitteita. Tarkoituksena on saada pysyvä muutos esimerkiksi perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen, vanhemmuuden ja perheen omien voimavarojen vahvistamiseen. Avoperhekuntoutus on osa lastensuojelun työskentelyä ja oikea-aikaisena voi ehkäistä kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskiä tai tukea kotiutusta sijoituksen jälkeen.

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä vaihdot, on palvelu, johon ohjaudutaan sosiaalityöntekijän kautta. Lapsen ja erillään asuvan vanhemman tapaaminen tai lapsen vaihto vanhemmalta toiselle voidaan perustellusta syystä määrätä tai sopia valvotuksi tai tuetuksi. Valvottuja tapaamisia, valvottuja vaihtoja tai tuettuja tapaamisia voidaan järjestää sosiaalihuoltolain mukaan käräjäoikeuden päätöksellä.

Ammatillinen tukihenkilötyö on joko sosiaalihuoltolain mukainen tai lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Palveluun ohjaudutaan sosiaalityöntekijän kautta ja se on maksutonta ja määräaikaista. Ammatillinen tukihenkilötyön lähtökohtana on auttaa ja tukea lasta tai nuorta sekä hänen vanhempiaan elämän muutostilanteissa.

 

 

Palvelusta vastaa