Olet täällä

Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

perhe.jpg

Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista tilapäistä apua lapsiperheiden äkilliseen tarpeeseen tai arjessa selviytymiseen.

Käyntimaksu 10 €/tunti.

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelujen käytöstä hyväksymilleen palveluntuottajille. Asiakas maksaa palveluntuottajan laskuttaman hinnan ja palvelusetelin arvon (25 €/tunti) erotuksen suoraan palveluntuottajalle.

/files/lapsiperheiden_kotipalvelun_palvelusetelituottajat.pdf
 

Jatkuvasta ja säännöllisestä ja lapsiperheiden kotipalvelusta peritään maksu asiakasmaksuperusteiden mukaisesti perheen koon ja tulojen perusteella

Kotipalvelua tilataan arkisin klo 11.00-11.30
Outi Kapustamäki puh. 040 8345345

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteereitä ovat:
-  raskaus tai synnytys
-  lapsen pitkäaikainen sairaus
-  vanhemman yllättävä, äkillinen sairaus
-  välttämätön asiointi esim. sairaala tai terapiakäynti
-  äkillinen kriisi perheessä
-  perheen arkirutiinien sujuvuuden vahvistaminen
-  monikkoperhe ts. perheeseen syntyy kaksi tai useampi lapsi

Lapsiperheiden kotipalvelua ei ole:
-  pitkäkestoinen päivittäinen lastenhoito
-  pelkkä siivous
-  lapsen äkillinen sairaus, jossa vanhemmalla on oikeus
   jäädä hoitamaan lasta
-  kotona tehtävä etätyö, opiskelu ja harrastukset
-  henkilökohtaisen avustajan tarve

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelujen käytöstä hyväksymilleen palveluntuottajille. Asiakas maksaa palveluntuottajan laskuttaman hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen suoraan palveluntuottajalle.

Palvelusetelin myöntämisestä päättää vanhusten palveluissa asiakasvastaava tai palvelupäällikkö ja sosiaalipalveluissa vastaava perhetyöntekijä tai perhetyöntekijä.
Myöntämisperusteet ovat samat kuin vastaavassa kunnan järjestämässä palvelussa.

Palvelusetelin toimintaohje 1.6.2016 alkaen.

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMINEN

Palvelun tuottajiksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät palveluntuottajat ilman kilpailutusta. Palvelujen tuottajaksi voi hakea jatkuvasti.

hakemus_lapsiperheiden_tilapaisen_kotipalvelun_palvelusetelintuottajaksi.doc

PERHETYÖ

 • Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö
  Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä voi saada sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan tai vastaavan perhetyöntekijän kautta.
  Vastaava perheohjaaja Aija Riihimäki puhelinaika 11.00-11.30 p. 040 845 6897
   
 • Lastensuojelun perhetyö
  Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Lastensuojelun perhetyöhön ohjaudutaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta ja se on maksutonta ja määräaikaista.

Perhetyö pähkinänkuoressa
Perhetyö tukee perhettä erilaisissa elämänmuutos-, ongelma- ja kriisitilanteissa. Perhetyön lähtökohta on saada muutos perheen tilanteeseen. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona

Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista

 • Perhetyön suunnitelma laaditaan yhdessä perheen kanssa vastaamaan perheen yksilöllisiin tarpeisiin.
 • Perhetyössä työskennellään vanhempien ja perheen alaikäisten lasten sekä itsenäistyvien nuorten kanssa.
 • Perhetyö voi olla osa laajempaa perheen tukiverkostoa.

Perhetyön tavoitteet ja menetelmät
Perhetyön tavoitteena on muutoksen aikaansaaminen vuorovaikutuksellisin keinoin.

 • Tuetaan lapsen ja vanhemman positiivista vuorovaikutusta
 • Vahvistetaan perheen sisäisiä voimavaroja ja verkostoja
 • Edistetään perheen hyvinvointia

Perhettä tuetaan yhteisten keskustelujen, arjessa mukana elämisen ja erilaisten työvälineiden avulla.

 • Perusperiaatteina on avoimuus, kannustus ja palautteen anto.
 • Työvälineinä voidaan käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä (esim. vanhemmuuden, parisuhteen sekä itsenäistyvän nuoren roolikarttoja, erilaisia kortteja, satuja sekä ryhmätoimintaa.)
 • Perhetyöntekijä voi olla mukana lasta tai perhettä koskevissa neuvotteluissa.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin lastenhoitotoiminta:
Sairaan lapsen hoitoon tai muuhun tilapäiseen avuntarpeesen voi kysyä apua MLL:n lastenhoitotoiminnasta maanantaista perjantaihin klo 7-12, puh. 050 3827 891 tai netin kautta www.mll.fi/perheille/lastenhoito

Palvelusta vastaa