Olet täällä

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Laukaan kunnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja ja lupapäätöksen yhteydessä syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia ja erityissuunnitelmia vuodesta 1950 alkaen. Asiakirjojen saatavuus vaihtelee rakennuskohtaisesti. 

Vuonna 1910 valmistunut Viertolan huvilarakennus Laukaan keskustassa.

Lupa-asiakirjoista pyydetään tilaukset sähköpostitse rakennusvalvonta@laukaa.fi. Asiakirjoista voidaan ottaa maksua vastaan kopioita tai pdf-skannauksia. Kaavat määräyksineen löytyvät kunnan karttapalvelusta. Muissa kaava-asioissa sähköpostiosoite on kaavoitus@laukaa.fi.

Tilauksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • laskutusosoite (asiakirjoja ei lähetetä ellei laskutusosoitetta ole mainittu)
  • tilattavan kohteen osoite ja kiinteistötunnus
  • mitä kiinteistön rakennuksia asia koskee
  • otetaanko tilatuista asiakirjoista kopioita tai pdf-skannauksia
  • hakua nopeuttaa, jos tiedossa on myös alkuperäinen luvanhakija sekä luvan hakuvuosi tai lupatunnus.

Asiakirjojen toimitukseen tulee varata aikaa 2-7 arkipäivää. Ruuhka-aikana (pääsääntöisesti kevät/kesä) sekä suuremmissa tilauksissa tulee varautua pidempään toimitusaikaan. Tilaukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.