Olet täällä

Rakenteellinen turvallisuus

kaaviot.jpg

Lain mukaan rakennuksen omistajilla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen lain voimaantuloa.

Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joita käytetään niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys tai vapaa-ajantoimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Arviointivelvollisuus kohdistuu lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin. Laissa laajarunkoisen rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä. Maneeseilla ei ole kerrosneliömetrirajaa. Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa kaikenkokoisten rakennusten osalta.

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteelllisen turvallisuuden arvioinnista
Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje
Puurakenteisten hallien kuntotarkastusohjeet
Teräsrunkorakenteiden kuntotarkastusohje
Rakennusten omistajille huomioitavaksi

 

Palvelusta vastaa