Olet täällä

Rekisterit kuntoon

rekisterit kuntoon.jpg

Laukaan alueella sijaitsevista rakennuksista on tiedot kunnan rakennus- ja huoneistorekisterissä, Väestörekisterikeskuksen ylläpitämässä väestötietojärjestelmässä sekä Verohallinnon rekisterissä. Eri rekisterien tietojen välillä on kuitenkin huomattu olevan ristiriitoja ja puutteita. Myös ilmakuvat ovat paljastaneet puutteita kiinteistöjen tiedoissa.

Koska kunnat ovat vastuussa rakennus-ja huoneistorekisterin tietojen oikeellisuudesta, on Laukaan kunta kunnanvaltuuston päätöksellä (5.12.2016 § 41) aloittanut rakennus- ja huoneistorekisterien ajantasaisuuden tarkistamisen. Rekisterit kuntoon -hankkeen tavoitteena on korjata ja yhtenäistää eri rekisterien tiedot. Samalla edistetään myös omistajien yhdenvertaisessa kohtelua kiinteistöverotuksessa.

Toimenpiteet
Hankkeessa selvitetään rekistereissä olevia ristiriitaisuuksia sekä puutteita ja korjataan niitä. Mikäli tarkistuksessa kiinteistöltä löytyy rakennuksia tai rakennelmia tai niiden laajennuksia, jotka puuttuvat joistain rekistereistä kokonaan tai joiden tilavuus- tai pinta-alatiedot eivät ole yhteneviä eri rekistereissä, selvitetään niiden oikeat tiedot rakennusluvilta ja tarvittaessa omistajalta kyselyllä ja / tai mittauskäynnillä. Samalla tarkistetaan myös kiinteistön muiden rakennusten tietojen ajantasaisuus.

Mahdolliset korjaukset tehdään kunnan rakennus- ja huoneistorekisteriin, josta tiedot toimitetaan Digi- ja väestötietoviraston hallinnoimaan väestötietojärjestelmään sekä kiinteistöverotuksen tarkistusta varten Verohallinnolle. Tähän tietojen välittämiseen on kunnalla lakisääteinen velvollisuus (Asetus väestötietojärjestelmästä 35 §, Laki kiinteistöverotuksesta 18 §). Omistajilla säilyy edelleen velvollisuus tarkastaa kiinteistöveron ilmoitusosa ja tehdä siihen verotusvuoden tilanne vastaavat muutokset (Kiinteistöverolaki 16 §).

Kiinteistötietojen ilmoittaminen
Mikäli kiinteistön tietoja tai osaa niistä ei muuten saada luotettavasti varmennettua, pyydetään omistajaa täyttämään kiinteistötietojen ilmoituslomake. Sitä täydentämään saatetaan tarvita myös kiinteistön piha-alueella tapahtuvaa mittauskäyntiä. Mittauskäynti on omistajalle maksuton.

Laukaan karttapalvelusta omistaja voi tarkastaa, ovatko kaikki kiinteistön rakennukset jo kunnan rekisterissä. Karttapalvelusta löytyvät myös suppeat tiedot kiinteistöstä sekä sen rakennuksista.

Tiedot puuttuvista rakennuksista tai muista muutoksista ilmoitetaan kiinteistötietojen ilmoituslomakkeella. Lomakkeita on kaksi. Pääasiassa asumiseen käytettävän kiinteistön tiedot ilmoitetaan lomakkeella K1-Asuminen. Pääasiassa liike-, toimisto-, tuotantotoimintaan tai varastointiin käytettävän kiinteistön tiedot ilmoitetaan lomakkeella K2- Elinkeinotoiminta. Lisätietoja löytyy lomakkeissa olevista täyttöohjeista.

K1-Asuminen
K2-Elinkeinotoiminta

Jos tarvittavia tietoja ei kyselyllä saada varmennettua omistajalta, on tarkistus kiinteistöllä mahdollista toteuttaa rakennustarkastajan maksutaksan mukaisella käynnillä.

Linkit
Laukaan karttapalvelu
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä
Kiinteistöverolaki

Yhteyshenkilö: Maarit Puttonen
                           puh. 040 572 6293
                           Koronaepidemiasta johtuen, yhteydenotot toistaiseksi pelkästään
                             puhelimitse torstaisin klo 12 – 16. Muina aikoina Maaritin tavoittaa
                             sähköpostilla.

                           Puhelin- ja tapaamisaika torstaisin 12.00 – 16.00
                           Tapaamiset vanhan kunnantalon puolella.
                           Ovet ovat lukossa, joten soita Maaritille, niin hän tulee avaamaan oven.

 

Palvelusta vastaa