Olet täällä

Sosiaaliasiamies

kirjoittaa.jpg

Sosiaaliasiamies on puolueeton asiakkaan etua turvaava henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Laukaan kunta ostaa asiakkaidensa tarvitsemat sosiaaliasiamiespalvelut Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta.

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka puh. 044 265 1080
Puhelinaika ma - to klo 9.00 - 11.00
Sähköposti: eija.hiekka@koske.fi
Osoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät oikeudelliset periaatteet. Lain mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies ja laukaalaisten osalta sosiaaliasimiespalvelut ostetaan yhdessä seudun muiden kuntien kanssa Keski-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskukselta.

Sosiaaliasiamies 
- neuvoo ja ohjaa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamisessa
- voi toimia sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
- avustaa tarvittessa muistutuksen tekemisessä
- tiedottaa asiakkaiden oikeuksista ja toimii oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä
- seuraa asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle